Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z póżn zm)

Dotyczy: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ROKU SZKOLNYM 2021 - 2022 

I.     Dane Zamawiającego

Szkoła  Podstawowa  Nr 4         

Aleja  Wolności  31                                                                          
84-30 Lębork

NIP:  841-17-21-722

e-mail:  Sp4wl@go2.pl

Dokumenty dotyczące zamieszczonej oferty można odebrać osobiście u Intendenta w godz: 10.00-12.00. Zapraszamy.

Czytaj dalej... »

Udanych wakacji!

Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. 


Życzymy, byśmy wszyscy 1 września mogli spotkać się w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy
Czytaj dalej... »

Zakończenie roku szkolnego


Jutrzejsze zakończenie odbędzie się w następujący sposób:
- klasy 0-3 wg indywidualnych ustaleń z wychowawcą w przydzielonych salach 
- klasy 8 - godz. 9.00 na sali gimnastycznej
- klasy 4-7 - godz. 10.00 w przydzielonych gabinetach
Do zobaczenia!
Czytaj dalej... »

Informacje dla ósmoklasistów


Od jutra rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów:
 1. język polski - 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka - 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

Harmonogram wejść do szkoły przed egzaminem:

Kl .VIII a - zebranie się uczniów przed szkołą – „wejście główne”:

- 8.40 - przejście do szatni - do gab. 9

- 8.50 - przejście do szatni do gab. 10

Kl. VIIIb - Zebranie się uczniów przed szkołą wejście przy sali gimnastycznej :

- 8.40 - przejście do szatni w gab. 25

- 8.50 – przejście do szatni w gab. 20

Kl. VIIIc - Zebranie się uczniów przed szkołą wejście przy szatni szkolnej:

- 8.40 - przejście do szatni stołówka szkolna

Powodzenia!
Czytaj dalej... »

Od 17 maja kolejne zmiany

Ważne informacje:
 •  od poniedziałku klasy 4-8 rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym (część klas w szkole, część w domu) - harmonogramy zostały już przekazane wcześniej
 •  lekcje rozpoczynamy od godz. 8.00 zgodnie z planem lekcji
 •  lekcje stacjonarne trwają 45 minut
 •  lekcje zdalne - tak jak do tej pory - 30 minut + dłuższa przerwa (Lekcje rozpoczynają się tak samo jak dzwonki w szkole) 
 • od 31 maja - wszyscy spotykamy się w szkole :) Do zobaczenia!

Pozostałe:
- 25, 26, 27.05 - testy klas 8, pozostali uczniowie nie mają zajęć
-  3,4.06 - Boże Ciało i dzień bez zajęć edukacyjnych.
Czytaj dalej... »

Wytyczne na najbliższe dni

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn.29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół.


Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w naszej szkole:
- Od 6 maja br. uczniowie klas 1-3 i 0 będą odbywali zajęcia w trybie stacjonarnym.
- Od 15 maja br. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej zaczną naukę w trybie hybrydowym:
 • kl. 8 - od 17.05 do 24.05 - nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe dni - nauka zdalna (28.05)
 • kl. 7 - 17, 18, 19. 05 - nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe dni - nauka zdalna (20,21,24,28.05)
 • kl. 6 - 20, 21, 24, 28. 05 - nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe dni - nauka zdalna (17, 18,19.05)
 • kl. 5 - 17, 18, 19, 28.05 - nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe dni - nauka zdalna (20,21,24.05)
 • kl. 4 - 20, 21, 24, 28. 05 - nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe dni - nauka zdalna (17,18,19.05)
Od 29 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć w trybie stacjonarnym.
Pozostałe terminy:
Egzaminy klas ósmych: 25 - 27.05.2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych klas.
3.06.2020 - Boże Ciało
4.06.2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Czytaj dalej... »