Czym możemy się pochwalić ...


W naszej szkole dużo się dzieje. Mamy wiele, bardzo dobrze wyposażonych sal i pracowni, które mogą się pochwalić  interaktywnymi tablicami, zestawami multimedialnymi, czy nowym uposażeniem. 

________________Na terenie SP 4 funkcjonują_______________
28 sale lekcyjne
3 sale gimnastyczne
2 nowoczesne boiska
lodowisko zimą
2 siłownie
sauna
3 pracownie komputerowe
kafejka internetowa
sala audiowizualna
pracownia plastyczna 
sala taneczna
biblioteka
świetlica
świetlica socjoterapeutyczna
 stołówka
sklepik szkolny


__________________Nasze cykliczne imprezy________________
- Współpraca i wymiana polsko - niemiecka ze Stralsundem
- Pikniki szkolne - odbywające się co roku pod innym hasłem
- Dni Patrona
- Plebiscyt na Najlepszą Klasę
- Maratony filmowe
- Dni Sportu____Programy, w których uczestniczymy lub uczestniczyliśmy___


Ponadto mamy wyjątkowo aktywnie działający Samorząd Uczniowski, który organizuje życie szkolnej społeczności.
______________________________________________________

W szkole funkcjonują także oddziały przysposabiające uczniów do zawodu.
______________________________________________________

Zapraszamy do naszej szkoły!