Harmonogram zebrańZapraszamy na spotkania z wychowawcą, które będą odbywały się wg harmonogramu: 
______________________________________________________

26.09.2019
00.00.2019
00.00.2019 - informacje o proponowanych ocenach
00.00.2020 - podsumowanie I semestru
00.00.2020
00.00.2020 - informacje o proponowanych ocenach końcoworocznych