Bezpiecznych wakacji!

Dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, 
bezpiecznych podróży, 
słonecznej pogody 
i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.


Byśmy 1 września 
wszyscy mogli się spotkać w szkole 
zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci 
i pełni zapału do pracy 


życzy
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy SP 4 w Lęborku

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W tym roku nie było uroczystego zakończenia roku, jak w większości polskich szkół. 
Wszyscy spotykali się w małych grupach wyłącznie po odbiór świadectwa. Wyjątek stanowili uczniowie klas ósmych, którym wychowawczynie: Magdalena Zielkowska i Dorota Rusak zorganizowały pożegnanie na sali gimnastycznej. 
W nietypowych warunkach, w wyjątkowym klimacie, w smutnych nastrojach przy zachowaniu odpowiednich odległości pożegnaliśmy dziś naszych Ósmoklasistów. 


W czasie tej skromnej uroczystości z uczniami pożegnała się dyrekcja szkoły, a Laura Terman z klasy 7b w imieniu klas młodszych i Samorządu Uczniowskiego życzyła im powodzenia prezentując przygotowaną krótką prezentację ze zgromadzonych zdjęć sprzed lat. W imieniu Rady Rodziców pani Joanna Młyńska wręczyła uczniom małe upominki, a wychowawczynie zaprezentowały przepiękne życzenia w postaci pokazu multimedialnego.


Absolwenci! Trzymajcie się i powodzenia!Więcej zdjęć na szkolnym Facebooku: Pożegnanie klas 8

Czwórka News

Koronawirus przerwał także prace naszej szkolnej redakcji nad 18 numerem Czwórki NEWS. Połączyli siły i pracując zdalnie dokończyli gazetkę. Umieszczone w niej artykuły były napisane w lutym i zostały uzupełnione o wiadomości z czerwca.


W ostatnim numerze marzec/czerwiec możemy przeczytać o:
 • Najlepsza klasa………………… s. 2
 • Wzorowi uczniowie …………… s.3
 • Podsumowanie I sem …………. s. 4
 • Jadłospis nie tylko dla geniusza.. s.4
 • Idzie wiosna!............................... s.5
 • Dzień Kobiet i Mężczyzn…..….. s.6
 • Dzień Teatru ……………...…… s.6
 • O Św. Patryku ………………… s.6
 • I rajd rowerowy……………..…. s.6
 • The Voice of Czwórka ..............s.7,8
 • Nasze osiągnięcia ………….…. s.9
 • Konkurs: ”Zdalnie MY”………. s.10
 • Nasi Absolwenci………….… s.11,12
 • O redakcji………………….….. s.13
 • Gaszyn Chellenge…………..… s. 14
 • Bezpieczne wakacje…………… s.14
Dwie strony numeru poświęcone zostały absolwentom. Szkoda, że nie mogliśmy wydrukować dla nich po egzemplarzu, a pewnością byłby fajną pamiątką.Czwórka NEWS nr 18 do przeczytania tutaj: Gazetka czerwiec 2020
*Przypominamy, że gazetka miała ukazać się w marcu i były tam informacje podsumowujące I semestr, więc teraz oczywiście są nieaktualne.... 

Zakończenie roku - wytyczne

Przypominamy, że zakończenie roku musi się odbywać zgodnie z procedurami
i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły).Uczeń niczego nie wnosi ze sobą na teren szkoły.
Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły ani uczestniczyć bezpośrednio w rozdaniu świadectw. Po otrzymaniu świadectwa uczeń opuszcza teren szkoły.
Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00– 14.00.

Projekt - Zdalna Szkoła

Gmina Miasto Lębork otrzymała dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu zakupiono 66 tabletów dla 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Wysokość dofinasowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła” to 99 000 zł. 

#GaszynChallenge

Zostaliśmy nominowani przez SP 8 w Lęborku do wykonania zadania, w którym uczestniczy cała Polska. 

Wyzwanie oczywiście przyjęliśmy i wykonaliśmy. 

Dziś w godzinach porannych zebraliśmy chętnych uczniów na szkolnym boisku. Najliczniej przybyła sportowa klasa 6a z wychowawczynią Haliną Andryskowską - Dudek oraz w komplecie stawił się szkolny Samorząd Uczniowski z opiekunkami: Wiolettą Szymonik i Beatą Frączek. Nad poprawnością akcji czuwała Katarzyna Klasa - nauczyciel wych. fizycznego.Zadanie było wyjątkowo proste: wykonujemy 10 pompek lub przysiadów, nagrywamy film i umieszczamy go w Internecie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania, wpłacają 10zł, jeżeli wykonają 5zł - na konto akcji Siepomaga. My oczywiście podołaliśmy zadaniu, ale mimo to przelaliśmy na konto fundacji 100zł.

 💙 Do wykonania zadania nominujemy kolejne placówki: Szkołę Podstawową nr 5, Szkołę Podstawową nr 7 oraz Akademię Piłkarską DIEGO Lębork.
Powodzenia 💙!

Więcej zdjęć z akcji na Facebooku Samorządu Uczniowskiego https://www.facebook.com/pg/samorzad.uczniowski.543/photos/?tab=album&album_id=2020945198030078


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. 

W piątek, 26 czerwca uczniowie otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z reżimem sanitarnym 
w/g harmonogramu  - klasy dzielimy na dwie grupy:

Godz. 8.00 – 8.50

VIIIa – s. 19 – wejście przez szatnię

VIIIb - s.  5 – wejście przy sali gim.

IVa -  s. 28 - wejście główne

Godz. 9.00- 9.50

VIIa – s.  9  -  wejście główne

VIIb – s. 20 - wejście przez szatnię

Godz. 10.00 – 10.50

VIa – s. 26 - wejście główne

VIb – s. 19 - wejście przy sali gim.

VIc - s. 3 - wejście przez szatnię

Godz. 11.00 – 11.50

Va - s. 11 - wejście główne

Vb -  s. 25 - wejście przy sali gim.

Vc – s. 4 - wejście przez szatnię

Uczniowie klas 0-3 otrzymują świadectwa zgodnie z harmonogramem ustalonym i przekazanym przez wychowawców.

Zwrot książek

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA


                                          Wejście na teren szkoły tylko w maseczkach!!!

 Jak przygotować podręczniki do zwrotu:

1.       Zdjąć okładki.

2.       Przetrzeć zabrudzoną okładkę wilgotną ściereczką.

3.       Poderwane grzbiety i kartki skleić taśmą przezroczystą.

4.       Pozaginane brzegi wyprostować – wyprasować.

5.       Sprawdzić czy w podręczniku do j. angielskiego jest CD.

Pełen komplet podręczników do poszczególnych klas zawiera:

4 SP – 6 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, przyroda, technika, j. angielski)

5 SP - 6 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, przyroda, technika, j. angielski)

6 SP - 7 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  j. angielski)

7 SP - 9 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  chemia, fizyka, j.angielski,  j.niemiecki)

8 SP - 11 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  chemia, fizyka, wos, edb,  j.angielski, j.niemiecki)

 

Terminy i miejsce zwrotów:

PIĄTEK 19 czerwca br.

8 SP

Sala gimnastyczna (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                8a           9.00-9.30             grupa I (nr od 1-11)

                               9.30-10.00           grupa II (nr 12-23)

                8b           10.00-10.30        grupa I (nr od 1-12)

                               10.30-11.00        grupa II (nr od 13-25)

 

ŚRODA 24 czerwca br.

6 SP

Sala gimnastyczna  (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                6a           8.30-9.00             grupa I (nr od 1-11)

                               9.00-9.30             grupa II (nr 12-23)

 

                6b           9.30-10.00           grupa I (nry od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 15-28)

 

                6c           10.30-11.00        grupa I (nr od 1-14)

                               11.00-11.30        grupa II (nr od 15-28)

                                  

7 SP

Sala nr 9 ( wejście - szatnia, wyjście - szatnia)  

                7a           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr 15-25)

Sala nr 3 ( wejście – główne , wyjście - główne)

                7b           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 15-26)

 

4 SP

Sala nr 3 ( wejście - szatnia, wyjście - szatnia)  

                4a           11.00-11.30        grupa I (nr od 1-14)

                               11.30-12.00        grupa II (nr 15-25)

 

CZWARTEK 25 czerwca br.

Sala gimnastyczna (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                5a           8.30-9.00             grupa I (nr od 1-10)

                               9.00-9.30             grupa II (nr 11-21)

 

                5b           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-10)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 11-22)

 

                5c           10.30-11.00        grupa I (nr od 1-10)

                               11.00-11.30        grupa II (nr od 11-22)


I po egzaminach

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. w całym kraju, w tym również w naszej szkole, odbył się długo wyczekiwany egzamin ósmoklasisty. Wszyscy przestrzegali koniecznego reżimu sanitarnego.
W pierwszym dniu zdający zmagali się z zadaniami z języka polskiego, w drugim z matematyki.
Dziś odbył się egzamin z języka angielskiego.


Egzamin przebiegł bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi procedurami i mimo niecodziennych warunków uczniom dopisywał dobry humor. Wszyscy zgłoszeni do egzaminu byli obecni i wzięli w nim udział.


Dla ósmoklasistów był to prawdziwy sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych w naszej szkole.
Jest to również przepustka do kolejnego etapu kształcenia.
Wyniki egzaminu mają ogromny wpływ na przyszłość dziecka,
ponieważ liczba zdobytych punktów będzie miała znaczenie przy wyborze szkoły średniej.

Wszyscy czekamy na wyniki!

Długi weekend

Nadchodzi! Długi weekend czerwcowy zaplanowany na początku roku szkolnego. W związku z tym w dniach 11 - 14 czerwca nie odbędą się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
Życzymy wszystkim mile spędzonego czasu, pogody i odpoczynku.
Do zobaczenia 15 czerwca w poniedziałek.


Wszystko dla naszych dzieci

TERAPIA SI, LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA NA WESOŁO 
KATEGORIA: PROJEKT - ZADANIE NIEINWESTYCYJNE 
Projekt skierowany do uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców bądź opiekunów, którzy nieodpłatnie będą mogli skorzystać z pomocy terapeuty Integracji Sensorycznej, logopedy i psychologa. Zajęcia odbywałyby się w sali logopedycznej oraz Sali Integracji Sensorycznej oraz w salach udostępnionych przez dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki. Zajęciami objęte zostałyby dzieci zdiagnozowane (posiadające orzeczenie) dla których takie zajęcia są niezbędne.

Zagłosuj, udostępnij, wesprzyj nasz projekt!


Oddaj książkę Bibliotece

Zwrot książek i podręczników do szkolnej biblioteki będzie możliwy zaraz po egzaminie klas ósmych - od 19 czerwca.
Każda klasa dostanie indywidualny termin, który otrzyma od wychowawcy. Prosimy o ich przestrzeganie dla wspólnego dobra i zdrowia.

O egzaminie ósmoklasisty

Harmonogram wejść na teren szkoły przed egzaminami:

Spotkanie uczniów przed szkołą z zachowaniem odstępów w dniach -  16, 17, 18 czerwca:

- 8a- godz. 820- wejście przez szatnię,

- 8b- godz. 830- wejście główne,

- 8c- godz. 840- wejście przez szatnię.


Uczniowie w maseczkach po pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk przechodzą do gabinetów, w których pełnią dyżur wychowawcy, pozostawiają zbędne rzeczy i udają się pod sale egzaminacyjne. Zabierają jedynie przybory potrzebne na egzaminie oraz ewentualnie własną wodę.

Klasa 8a do s.3, kl. 8b do s.5, kl. 8c do s.4.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie odbierają swoje rzeczy od wychowawców i niezwłocznie opuszczają szkołę.

W każdym momencie należy zachować zasady bezpieczeństwa!


Finaliści konkursu biblijnego

 Uczniowie klasy 8b Dawid Kłosowski i Jakub Gidlewski zostali laureatami powiatowego i finalistami wojewódzkiego XI Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej "Życie pierwotnego Kościoła w opisie Dziejów Apostolskich".

Konkurs odbywał się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Gratulujemy uczniom oraz opiekunowi Aldonie Wrońskiej.