Lęborskie szkoły


_________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych 
im. prof. Henryka Mierzejewskiego
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Edukacyjne
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Pionierów 16
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
im. Gryfa Pomorskiego
ul. Warszawska 17
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
I Liceum Ogólnokształcące 
im Stefana Żeromskiego
ul. Dygasińskiego 14
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Okrzei 8,
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
http://www.slolebork.pl/________________________________________________________________________________

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Karola Wojtyły
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork
_________________________________________________________________________________
http://zso2.com/