Rekrutacja online


Ze względu na bezpieczeństwo z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy tylko i wyłącznie nabór w formie elektronicznej.

Wniosek do pobrania: Kliknij tutaj

Prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku Wypełniony wniosek proszę przesłać na adres e mail szkoły sp4wl@o2.pl

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  NA ROK SZKOLNY 2020/2021                                                                                                                 
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL


Data  urodzenia

Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość 

Ulica, nr DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Rodzic / Opiekun prawny 1
Rodzic / Opiekun prawny 2
Imię i nazwisko 


Telefon


Adres e-mail


Adres zamieszkania
Miejscowość 


Ulica, nr 


INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INNYCH PLACÓWEK                                                                                                                                                                                                    
Wskazać jednostki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej - niniejszą kolejność należy zachować we wszystkich wnioskach. Wniosek może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych placówek
Lp.
Nazwa jednostki
1

2

3

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W LĘBORKU                                                                                                                                                                                (wypełniają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce

TAK

NIE

Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork
TAK

NIE

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich
TAK

NIE

Kandydaci spoza obwodów lęborskich szkół
TAK

NIE

Punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej wyższej kategorii
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek oraz z klauzulą informacyjną na odwrocie.                     W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Lębork, dnia
                      Podpis rodziców         
                opiekuna prawnego

Zajęcia zdalne


Przypominamy, że zajęcia online według nowego planu zaczynamy codziennie od 8️⃣.5️⃣0️⃣. Korzystamy z materiałów umieszczonych na ➡️ iDzienniku oraz platformie ➡️ EPodręczniki wspomagając się komunikatorem ➡️ Messenger, na którym nauczyciel jest dostępny w czasie danej lekcji. 

Prosimy rodziców i uczniów o zalogowanie się na wymienionych stronach (materiały wysłane są na konta uczniów, w młodszych klasach na oba: ucznia i rodzica). W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Natomiast, gdy uczeń ma problemy ze zrozumieniem lub otrzymaniem konkretnych zagadnień, sugerujemy kontakt z nauczycielem przedmiotu przez komunikator na iDziennku.

iDziennik

Przypominamy, że korzystamy z materiałów przesłanych na iDziennik. W klasach młodszych do uczniów i rodziców, w starszych - tylko do uczniów. Prosimy sprawdzać zakładkę: wiadomości i prace domowe. Jeśli ktoś zapomniał loginu lub hasła należy skontaktować się z wychowawcą i poprosić o nowy. W razie kłopotów z omawianym tematem lub zagadnieniem - nauczyciele są do waszej dyspozycji wg ustalonego, nowego planu i można się z nimi skontaktować przez iDziennik lub messengera. 
Jeżeli strona nie odpowiada lub się zawiesza prosimy o zalogowanie się w późniejszym czasie.


Platforma e-learningowaInformujemy, iż z powodu kłopotów technicznych nie działa platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej Epodreczniki.pl, dlatego prosimy o korzystanie z dotychczasowej formy kontaktu, czyli poprzez iDziennikUwaga 8-klasiści
Coś na uczniów klas ósmych. Zachęcamy was do powtórek z zakresu matematyki. Pierwsze zajęcia dziś o godz. 19.00: https://youtu.be/e4JdOzkk7YI

Subskrypcja? Proszę 😌 https://m.youtube.com/PistacjaMatematyka… Warto skorzystać z propozycji portalu. Z pewnością przyda się do egzaminu:
Harmonogram kolejnych powtórek online:

🎓 Ósmoklasiści:
⏰ Wszystkie spotkania zaczynamy o godz. 19.00.
19 marca - https://youtu.be/e4JdOzkk7YI
26 marca - https://youtu.be/OunQ6Zg1UWs
2 kwietnia - https://youtu.be/CyT4zfKupeE
7 kwietnia - https://youtu.be/bze0cM-FbRk

Kontakt ze szkołą

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole w dniach 16 - 25 marca br. w sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczy w godz: 9.00 - 14.00

e-mail: sp4wl@o2.pl
sekretariat: 505 533 296 
dyrekcja: 608 496 389

Strony do nauki online

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl.Podobne strony:

Zachęcamy rodziców i uczniów do korzystania z podanych stron i wspólnych zabaw edukacyjnych, które służą utrwaleniu zdobytych wiadomości i umiejętności.

Szkoła ZAMKNIĘTA

     

              W związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem, proszę o bezwzględne zastosowanie się do ogłoszonych dzisiaj wytycznych Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i  Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących zamknięcia w całym kraju przedszkoli, szkół i placówek.
     Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Rodzicu,
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
 •  W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  
             Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
               

                                                                                                                            Dyrektor  Szkoły
                                                                                                                      mgr Waldemar Walkusz

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane w czwartek( 12.03.2020) i piątek ( 13.03.2020) w godz 11.00-do 13.00.

Od poniedziałku 16.03.2020 stołówka będzie nieczynna


Ważne informacje:


Taneczny Dzień Kobiet

Mimo, że w tym roku w szkole nie obchodziliśmy Dnia Kobiet, gdyż przypadł w niedzielę, to dziewczynki na zajęciach tanecznych z Just Dance, mogły poczuć się wyjątkowo.W sali nr 13 mogli usiąść do suto zastawionych stolików, częstować się napojami lub słodkimi przekąskami. Oczywiście nie zapomnieli o tanecznych zmaganiach i wszyscy stanęli do rywalizacji przy swojej ulubionej interaktywnej.


Zajęcia i niespodziankę zorganizowała Wioletta Szymonik.

Rekolekcje Wielkopostne

Od dziś rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne 😇 dla uczniów naszej szkoły.
Harmonogram spotkań w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski:
Środa:
 • klasy 1-3 godz. 10.15-11.45
 • klasy 4-8 godz. 12.00-13.30
Czwartek:
 • klasy 4-8 godz. 8.30-10.00
 • klasy 1-3 godz. 12.00-13.30
Piątek:
 • klasy 1-3 godz. 8.30-10.00
 • klasy 4-8 godz. 10.15-11.45


Mistrzowie powiatu

Jesteśmy bardzo dumni z naszej drużyny koszykówki, która wczoraj na Hali Widowiskowo - Sportowej przy SP 7 w Lęborku wywalczyła I miejsce 🏆 w Powiatowym Turnieju pokonując:
🏀 37-4 Nową Wieś
🏀 36-2 Cewice.
Gratulujemy chłopakom: Kubie Dejk, Kacprowi Zadrużyńskiemu, Mateuszowi Kwidzińskiemu, Kacprowi Kwidzińskiemu, Dawidowi Kłosowskiemu, Kamilowi Siergiej i Kacprowi Lechończak oraz trenerowi Ryszardowi Tratto


Sezon rowerowy rozpoczęty!

Rowery odkurzone i wypolerowane… wszyscy zwarci i gotowi w sobotę wyruszyli z radością na pierwszy rajd. Trochę słońca, zimnego wiatru w szprychy, a na koniec trochę deszczu, ale niezależnie od tego 36 kilometrów mają za sobą. 
Zdobyli kolejne punkty do książeczek rowerowych i coraz bliżej brązowej i srebrnej odznaki. Brawo! Zajęcia i trasę jak zawsze poprowadzili: Donata Skorupińska i Roman Klassa.

Szkoła pamięta

Oczywiście, jak co roku, bierzemy udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Już została przygotowana wystawa upamiętniająca sylwetki żołnierzy. Od poniedziałku na szkolnym telebimie obejrzymy filmiki i obrazy dotyczące tych wydarzeń. Nauczyciele odpowiedzialni za szkolne dni pamięci to: Roman Klassa, Wioletta Szymonik i Halina Andryskowska - Dudek.


Żołnierzom niezłomnym i tym, którzy przeciwstawiali się komunistycznemu reżimowi po II wojnie światowej – poświęcony jest konkurs „Niezłomne historie” przygotowany przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha dla uczniów pomorskich szkół. Wzięliśmy udział w tym konkursie, na który wysłaliśmy ponad 20 prac. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpi 6 marca.


Oprócz wystawy można było również obejrzeć, a nawet poczytać książki i broszury z ciekawej ekspozycji na dolnym korytarzu.


Ponad to uczniowie klas starszych zapoznali się w czasie lekcji historii tematyką Żołnierzom Wyklętym. Oglądali również film i cykl etiud pobranych ze strony IPNu. W gabinetach znalazły się okolicznościowe gazetki.