Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA SPORTOWE ZAJĘCIA  SPORTOWE


ZAJĘCIA TANECZNO - RUCHOWE

sala 13
prowadząca: WIOLETTA SZYMONIK
wtorek godz: 13.35 - 14.20 (klasy 4-6)
środa godz: 15.15 - 16.00 (klasy 7-8)SZKOŁAGRA


PLANSZOMANIAKOŁO FOTOGRAFICZNO - KOMPUTEROWE


KOŁO HISTORYCZNE

Szkolna gazetka CZWÓRKA NEWS 7-8 SP

sala 13
prowadząca: WIOLETTA SZYMONIK
poniedziałki 14.20 - 15.40ROWEREM ZA MIASTO
sobota (co 2 tygodnie)
prowadzący: DONATA SKORUPIŃSKA, ROMAN KLASSA

KOŁO GEOGRAFICZNE
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA