Udanych ferii!


Ferie w naszej szkole:

- Zajęcia rekreacyjno – sportowe LODOWISKO - Katarzyna Klasa/ Beata Frączek, godz. 11.00 – 12.30

- Zajęcia świetlicowe klasy 1-3 - Bogumiła Szkałuba , godz. 9.15-10.45

- Zajęcia terapeutyczne - 11-15.02 Anna Warmowska, godz. 11.30-13.00

- Zajęcia terapeutyczne - 18-22.02 Agnieszka Pietrzyk, godz. 10.00-11.30

- Warsztaty ORIGAMI - Ewa Lendzion/biblioteka, godz. 11.00-12.30

- Wesoło i bezpiecznie dla klas 1-3 - Jadwiga Tillak, godz. 9.15-10.45
- "Szkoła gra na ferie” – gry planszowe  - Roman Klassa, godz. 16.00-17.30