Projekt Erasmus+ zakończony!

Zakończyliśmy projekt Erasmus+, "Developing 21st Century Skills with Inspiration From Nature" którego byliśmy koordynatorem. 


Partnerami była Grecja i Turcja. Realizacja projektu trwała 2 lata, od 2020 do 2022. Projekt był oparty na koncepcji edukacyjnej STEAM, która opiera się na idei kształcenia na pięciu kierunkach: ścisłym, technicznym, inżynierskim, artystycznym i matematycznym, z wykorzystaniem podejścia multidyscyplinarnego i stosowanego.

Więcej informacji o projekcie: Lębork-nasze miasto.pl

Bogata fotorelacja na szkolnym Facebooku: Turcja Grecja

Na zakończenie projektu powstał tomik wierszy, dostępny w postaci papierowej i online: The nature poems