Wasi Kandydaci

Przedstawiamy wszystkich kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wybory odbędą się 30 września. 

Igor Brunke 4b

Fabian Olszewski 8a

Lilianna Kwapińska 6a

Matylda Grudzina 4a

Hanna Bloch 5a

Filip Gliszczyński 6b

Oliwia Wilczewska 7a

Jakub Jadczak 8c

 
Karolina Tracewicz 5b

Zuzanna Młynek 8b