Zapytanie ofertowe

 


Nr postępowania : SP4.271.1.2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z póżn. zm.)

Nazwa zamówienia:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
84-300 LĘBORK W OKRESIE od 02.01.2024 do 21.06.2024

 Załączniki: