Prace wybrane!

Spośród 120 wykonanych prac plastycznych wybrano 28 dzieł, które wezmą udział w konkursie na LOGO Szkoły Promującej Zdrowie.
Zakwalifikowane prace można zobaczyć tu: SP4.LOGO - prace