80 Rocznica wybuchu II wojny światowej

W dniu dzisiejszym nasza delegacja wzięła udział w uroczystości 80-rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbyła się przy płycie upamiętniającej Pocztowców Gdańskich.Więcej na Obchody miejskie