Nadal pracujemy zdalnie...


Zgodnie z nowym rozporządzeniem przedłużono zawieszenie zajęć w szkołach do 24 maja, w związku z tym nadal pracujemy zdalnie zgodnie z planem zajęć.
Egzamin ósmoklasisty ma odbyć się po 16 czerwca.
Bądźmy zdrowi.