Szkolny Konkrs Fotograficzny

Tęsknimy za wami i ogłaszamy konkurs fotograficzny "Zdalnie MY" - tak napisał Samorząd Uczniowski na swojej stronie zapraszając do udziału w konkursie.
Zapraszamy oczywiście!


Regulamin konkursu
I. Cele i tematyka konkursu: 
1. Organizatorem konkursu jest SU Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku. 
2. Celem konkursu jest: - rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, - promocja pozytywnych emocji, - integracja grupy szkolnej. 
3. Tematyką zdjęć jest praca zdalna w tak trudnym dla wszystkie czasie. 

II. Zasady konkursu: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. 
2. Termin zgłaszania prac upływa 5 maja 2020 r. 
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: a) Posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, b) Nie narusza praw autorskich osób trzecich, c) Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych 
5. Technika wykonania prac jest dowolna. 
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.  
7. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną do opiekuna Samorządu lub na skrzynkę odbiorczą na Facebooku.
9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz w szkolnej galerii zdjęć na stronie internetowej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.05.2020 r.
3. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają nagrodę - NIESPODZIANKĘ. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

IV. Postanowienia końcowe: 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.