Zakończenie roku - wytyczne

Przypominamy, że zakończenie roku musi się odbywać zgodnie z procedurami
i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły).Uczeń niczego nie wnosi ze sobą na teren szkoły.
Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły ani uczestniczyć bezpośrednio w rozdaniu świadectw. Po otrzymaniu świadectwa uczeń opuszcza teren szkoły.
Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00– 14.00.