Zwrot książek

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA


                                          Wejście na teren szkoły tylko w maseczkach!!!

 Jak przygotować podręczniki do zwrotu:

1.       Zdjąć okładki.

2.       Przetrzeć zabrudzoną okładkę wilgotną ściereczką.

3.       Poderwane grzbiety i kartki skleić taśmą przezroczystą.

4.       Pozaginane brzegi wyprostować – wyprasować.

5.       Sprawdzić czy w podręczniku do j. angielskiego jest CD.

Pełen komplet podręczników do poszczególnych klas zawiera:

4 SP – 6 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, przyroda, technika, j. angielski)

5 SP - 6 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, przyroda, technika, j. angielski)

6 SP - 7 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  j. angielski)

7 SP - 9 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  chemia, fizyka, j.angielski,  j.niemiecki)

8 SP - 11 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  chemia, fizyka, wos, edb,  j.angielski, j.niemiecki)

 

Terminy i miejsce zwrotów:

PIĄTEK 19 czerwca br.

8 SP

Sala gimnastyczna (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                8a           9.00-9.30             grupa I (nr od 1-11)

                               9.30-10.00           grupa II (nr 12-23)

                8b           10.00-10.30        grupa I (nr od 1-12)

                               10.30-11.00        grupa II (nr od 13-25)

 

ŚRODA 24 czerwca br.

6 SP

Sala gimnastyczna  (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                6a           8.30-9.00             grupa I (nr od 1-11)

                               9.00-9.30             grupa II (nr 12-23)

 

                6b           9.30-10.00           grupa I (nry od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 15-28)

 

                6c           10.30-11.00        grupa I (nr od 1-14)

                               11.00-11.30        grupa II (nr od 15-28)

                                  

7 SP

Sala nr 9 ( wejście - szatnia, wyjście - szatnia)  

                7a           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr 15-25)

Sala nr 3 ( wejście – główne , wyjście - główne)

                7b           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 15-26)

 

4 SP

Sala nr 3 ( wejście - szatnia, wyjście - szatnia)  

                4a           11.00-11.30        grupa I (nr od 1-14)

                               11.30-12.00        grupa II (nr 15-25)

 

CZWARTEK 25 czerwca br.

Sala gimnastyczna (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                5a           8.30-9.00             grupa I (nr od 1-10)

                               9.00-9.30             grupa II (nr 11-21)

 

                5b           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-10)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 11-22)

 

                5c           10.30-11.00        grupa I (nr od 1-10)

                               11.00-11.30        grupa II (nr od 11-22)