Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. 

W piątek, 26 czerwca uczniowie otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z reżimem sanitarnym 
w/g harmonogramu  - klasy dzielimy na dwie grupy:

Godz. 8.00 – 8.50

VIIIa – s. 19 – wejście przez szatnię

VIIIb - s.  5 – wejście przy sali gim.

IVa -  s. 28 - wejście główne

Godz. 9.00- 9.50

VIIa – s.  9  -  wejście główne

VIIb – s. 20 - wejście przez szatnię

Godz. 10.00 – 10.50

VIa – s. 26 - wejście główne

VIb – s. 19 - wejście przy sali gim.

VIc - s. 3 - wejście przez szatnię

Godz. 11.00 – 11.50

Va - s. 11 - wejście główne

Vb -  s. 25 - wejście przy sali gim.

Vc – s. 4 - wejście przez szatnię

Uczniowie klas 0-3 otrzymują świadectwa zgodnie z harmonogramem ustalonym i przekazanym przez wychowawców.