17 września - wywiadówki

Zapraszamy na SPOTKANIA Z RODZICAMI w czwartek 17.09.2020 Bud. A i B. Zebrania będą odbywać się według ustalonego harmonogramu: 
Godz. 15.15
- 1A - wejście główne, 1b - przy świetlicy
Godz. 15.30
- 2A- wejście główne, 2B - przy świetlicy
Godz. 15.45
- 3A - wejście główne, 3b - świetlica
- 4A-S. 19(wejście przez szatnię)
- 4b- s. 27( wejście główne )
Godz. 16.00
- 4A-S. 19(wejście przez szatnię)
- 4b- s. 27( wejście główne )
Godz.16.15
- 5a-s.28 (wejście główne )
- 6b-s.5 (wejście przez szatnię)
Godz.16.30
- 6a- s.11 (wejście główne )
-6c- s. 4 (wejście przez szatnię)
Godz.16.45
- 7a- s. 26(wejście główne )
- 7b- s. 20 (wejście przez szatnię)
Godz.17.00
-7c- s. 25( wejście główne )
-8a- s.9 ( wejście główne )
- 8b- s. 3 (wejście przez szatnię)
Klasy OHP godz. 15.15 (wejście przez szatnię)


Obowiązują przepisy sanitarne dotyczące COVID - 19 przebywania w pomieszczeniach zamkniętych( maseczki, zachowanie odległości itp.)