Klasy 4-8 nauka zdalna

 

Od dziś ponownie wchodzimy w system nauki zdalnej dla uczniów klas 4-8.

Poniżej zamieszczamy informacje i wskazówki do nauki zdalnej dla uczniów i rodziców. Zachęcamy do systematycznej pracy w domu.
W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji.Informacja do rodziców


Drodzy Rodzice!

Dziękujemy Wam za zaangażowanie, wsparcie i pomoc w czasie nauki zdalnej Waszych Dzieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy ma się kilkoro uczniów w domu i trzeba jeszcze wykonywać obowiązki zawodowe.

Dziękujemy za każde wskazówki, które na bieżąco przekazujecie nauczycielom i dyrekcji. Wszyscy próbujemy się odnaleźć w nowej sytuacji, a Państwa uwagi rozwiązywać w miarę naszych możliwości. My - nauczyciele uczymy się pracy zdalnej i staramy się, aby ten sposób nauki był atrakcyjny dla dzieci.

Codzienna praca zdalna i aktywność Waszych Dzieci pokazała, że są wspaniali i odpowiedzialni. Mamy świadomość wysiłku, jaki wkładacie w ten proces w obecnej sytuacji i już teraz dziękujemy za motywowanie dzieci do nauki i wszelką pomoc.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?


Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu.
Rodzice powinni zwrócić uwagę na racjonalny podział czasu, którego największą część należy przeznaczyć na odrabianie lekcji i naukę, następną na zajęcia domowe i wreszcie na inne zajęcia dowolne, związane z zainteresowaniami dziecka.
Oczywiście bardzo ważny jest czas, który uczeń powinien poświęcić wypoczynkowi po pracy.

Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki. Powinno być tak dostosowane do potrzeb dziecka, żeby czuło się ono dobrze. Muszą być przy tym spełnione pewne warunki:

• Dziecko powinno mieć swój kąt do nauki.
• Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do wzrostu dziecka.
• Właściwe oświetlenie miejsca pracy - najlepiej, jeśli światło pada z lewej strony stołu czy biurka - jeśli dziecko jest praworęczne lub z prawej strony - jeśli dziecko jest leworęczne.
• Pomieszczenie, w którym pracuje dziecko, powinno mieć optymalną temperaturę ok. 20 stopni C.
• Pomieszczenie powinno być wietrzone.
• Do skutecznej nauki niezbędne są warunki: spokój i cisza, zapewniające maksymalne wykorzystanie czasu pracy.
• Miejsce pracy powinno być uporządkowane.
• Na biurku winny się znajdować podręczniki, zeszyty, ćwiczenia do zajęć realizowanych w danym dniu, według planu lekcji.
• Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką.
• Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko może zapisać plan lekcji, daty klasówek, oddawania prac itp.
• Rodzicu, bądź gotowy do pomocy, jeśli dziecko Cię potrzebuje, pozwól też, aby samo rozwiązało problemy.
• Rodzicu, w młodszych klasach sprawdzaj, czy dziecko odrobiło wszystko, co jest zadane, czy zadania wykonane są prawidłowo.
• Ważne jest uporządkowanie miejsca pracy i przygotowanie niezbędnych materiałów na dzień następny.
• Na efektywną naukę składają się takie czynniki jak: odpowiednia dieta, wypoczynek, przerwy w pracy.

Dziecko nie będzie z własnej inicjatywy wprowadzało w życie i przestrzegało tych reguł. To Ty, Rodzicu, musisz je do tego dopingować i towarzyszyć mu przez jakiś czas w utrwalaniu tych zasad.  Dla wdrożenia tych reguł potrzebny jest czas.

Nie ulega wątpliwości, że uczniom mniej zdolnym należy pomóc znacznie bardziej, ale to nie znaczy, że należy mu szkodzić przez codzienne odrabianie za niego lekcji i zadań domowych. Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków. Chcąc pomóc dziecku, rodzice powinni zwrócić jego uwagę na rzeczy, których nie zauważyło, pomóc w rozwikłaniu problemu, naprowadzić, ale nie robić za dziecko. Pomagając dziecku w nauce, rodzice będą zorientowani w ich uzdolnieniach i brakach oraz zapobieganiu w porę zaległościom w nauce. Dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze, a potem pozostałe. Podczas wykonywanej pracy nie należy odrywać dziecka od niej, rozmawiać z nim na inne tematy, wydawać poleceń. 
Nie należy robić zadania za dziecko - tylko z dzieckiem. Po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić, należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia.

Jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce?

1. Interesuj się postępami dziecka.
2. Wspieraj, ale nie wyręczaj.
3. Mądrze motywuj.
4. Doceniaj osiągnięcia dziecka.
6. Nie pozwól dziecku, by źle mówiło o sobie.
7. Buduj w dziecku poczucie własne wartości.


Informacje do dziecka

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE


1. Chroń informacje o sobie – posługuj się nickiem (pseudonimem), unikaj podawania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu.

2. Nie udzielaj informacji dotyczących innych m.in.
- miejsca i godzin pracy rodziców i wykonywanego przez nich zawodu
- czasu nieobecności w domu (odpoczynku i wyjazdów)
- cennych rzeczy posiadanych przez rodzinę.

3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci – zachowaj ostrożność w kontaktach z osobami, których nie znasz. Dotyczy to np. czatów, do których dostęp ma wielu różnych użytkowników. Nie umawiaj się na spotkania z osobami poznanymi w sieci - na takie spotkania możesz iść za zgodą rodziców i w towarzystwie osób dorosłych.

4. Uważaj na szkodliwe oprogramowanie:
Nie pobieraj plików z niesprawdzonych (niezabezpieczonych) stron internetowych.

5. Pozwalaj rodzicom:
- kontrolować to, co robisz w Internecie,
- zabezpieczyć komputer przed nieodpowiednimi stronami,
- poinformuj rodziców o poznanych w Internecie osobach,
- Ze sklepu internetowego korzystaj tylko za ich zgodą.

6. Reaguj odpowiednio na agresję – jeśli w Internecie ktoś cię obraża, wypisuje kłamstwa na twój temat, porozmawiaj o tym z rodzicami albo opiekunami.
Gdy coś cię zaniepokoi, zawstydzi, gdy trafisz na niewłaściwe strony, dostaniesz podejrzanego maila itp. ZAWSZE ZAWIADOM RODZICÓW lub NAUCZYCIELA!!!

7. Pamiętaj:
Nie włamuj się na cudze konta! Nie podszywaj się za innych!

Do zobaczenia!