ŻyczeniaZ okazji Dnia Edukacji Narodowej serdecznie 
dziękujemy za pracę, zaangażowanie i wysiłek, jakie każdego dnia 
wkładacie Państwo w uczenie, wychowanie 
i kształtowanie dzieci i młodzieży.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za wytrwałe podążanie drogą powołania, pełną trudu i wyzwań, często wyboistą, nierzadko krętą, szczególnie w obecnych warunkach, której jednak cel, jakim jest „młodzieży chowanie” warty jest każdego wysiłku, ponieważ to właśnie dzisiejsi Państwa wychowankowie tworzyć będą za chwilę kształt naszego społeczeństwa.

W tym szczególnym dniu, życzymy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły wszystkiego co najlepsze, pełni rozwoju zawodowego, idącego w parze z radością nauczania i satysfakcją z wyników i osiągnięć własnych oraz uczniów.

Życzymy oczywiście dużo zdrowia, pogody ducha, 
życzliwości płynącej z otoczenia, pasji oraz entuzjazmu.
Będzie dobrze!

Dyrekcja SP 4 w Lęborku