Pokaz ratownictwa

Dziś uczniowie klas ósmych uczestniczyli w pokazie ratownictwa medycznego, który został przygotowany przez grupę z II Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Ósmoklasiści między innymi mogli się dowiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy i jak korzystać z defibrylatora AED.