Wyniki wyborów SU

Wyniki wyborów już znane! Zuzanna Młynek z 8b została nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego i już dziś uczestniczyła w spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka VI sesja MRML
 

Przewodnicząca SU - Zuzanna Młynek 8b
I zastępca - Fabian Olszewski 8a
II zastępca - Filip Gliszczyński 6b

Więcej na stronie naszego samorządu: Wyniki wyborów