Gorączka Złota

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego bierzemy udział w akcji "Gorączka złota", która polega na zebraniu jak największej ilości drobnych monet. Akcję organizuje lęborski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Cele akcji:
WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym między innymi:
- pozyskanie funduszy na wsparcie edukacyjne dzieci;
- pozyskanie funduszy na wypoczynek letni dla dzieci;
- pozyskanie funduszy na dofinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci;
- uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka;
- promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców.
Gorączka Złota PCK