Zumba +

 W naszej szkole od 4 lat odbywają się zajęcia taneczno - sportowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zajęcia  Zumby+  w tym roku szkolnym odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.


Ćwiczenia przy muzyce opracowuje i prowadzi Wioletta Szymonik.