Szkoła Promująca Zdrowie

Dziś w sali audiowizualnej świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie”/„Przedszkole Promujące Zdrowie”.

W spotkaniu uczestniczyła wizytator kuratorium p. Teresa Burczyk. Szkoły miały możliwość zaprezentować swoje działania i dobre praktyki realizowane w okresie kandydowania do Sieci Szkół Promującej Zdrowie. Naszą szkołę reprezentowała p. Sylwia Formella i Anna Warmowska.