Pamiętamy...

Zwycięska Bitwa Warszawska 1920 roku ochroniła Zachód przed marszem Armii Czerwonej i zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości . Było to możliwe dzięki realizacji genialnej strategii Józefa Piłsudskiego oraz odwadze i determinacji polskiego społeczeństwa.


Aby uczcić tę ważną rocznicę nasi uczniowie z klas 4-8 pod kierunkiem Jadwigi Nadworskiej i Haliny Andryskowskiej - Dudek wykonali prace plastyczne.