Zapisy do Szkoły Muzycznej


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Mieczysława Michalskiego
w Lęborku

ogłasza

Z A P I S Y

 na rok szkolny 2020/2021

 

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

 

 6-letnim (ukończenie co najmniej 6 lat i nie więcej niż 10 lat)

-  4-letnim (ukończenie co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat)

Więcej informacji na stronie szkoły: Zapisy PSM Lebork