Praca wre...

Mimo, że szkoła pracuje zdalnie i uczniowie uczą się w domu, to na terenie placówki cały czas coś się dzieje.
Na naszym orliku - czyszczenie, malowanie i przygotowywanie boisk w oczekiwaniu na powrót dzieci do szkoły. Głównym wykonawcą robót jest pan dyrektor Waldemar Walkusz z ekipą.