I sesja V kadencji MRML za nami

Dzisiejsza I sesja rozpoczęła się wręczeniem Aktów powołania na Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka V kadencji na lata 2023-2025 sygnowanych przez Witolda Namyślaka – Burmistrza Miasta Lęborka.
Po czym nastąpiło ślubowanie nowych radnych: Julia Dampc z I LO, Antoni Każuro z
I LO, Zuzanna Jereczek z I LO, Mikołaj Guzek z II LO, Patryk Erni z ZSMI, Kacper Dziergacz z ZSMI, Paweł Kruk z ZSMI, Aleksander Grandicki z ZSGIA, Antoni Kazanecki z ZSGiA, Amelia Treder z ZSGiA, Cholewiński Patryk z PCE, Wiktoria Dobrzyńska z PCE, Fabian Kalisz z PCE, Agata Kurzydło z SP 1, Hanna Jurczyk z SP 1, Iga Pujsza z SP 3, Zofia Kulig z SP 4 , Maja Konkol z SP 5,
Błażej Popiela z SP 7, Piotr Dębowski z SP 8 , Konrad Hazak z SP 8 , Emil Cysewski z SLO.


Po wyborze Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono wybory na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.

Gratulujemy naszej Radnej Zosi i życzymy sukcesów na tej drodze.