Egzamin gimnazjalny

Od jutra rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne:

Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  • z zakresu matematyki - godz. 11:00
Język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  • poziom podstawowy - godz. 9:00
  • poziom rozszerzony - godz. 11:00
Przypominamy:
- zbiórka w szkole 8.15
- zabieramy legitymację, czarne długopisy, linijkę na część matematyczną.
Powodzenia!