I po egzaminach

Zgodnie z terminarzem odbyły się w naszej szkole wszystkie zaplanowane egzaminy:
- 10-12 kwietnia egzaminy gimnazjalne
- 15-17 kwietnia egzaminy klas ósmych.
Do egzaminu przystąpili i ukończyli wszyscy uczniowie.


Na testach należało wykazać się wieloma umiejętnościami, które segreguje się do odpowiednich standardów egzaminacyjnych:
1. umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur niezbędnych w praktyce życiowej
2. wyszukiwanie i stosowanie informacji
3. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych
4. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.


Swoje odpowiedzi można było sprawdzić w Internecie na stronach Gazety Wyborczej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wielu innych portali informacyjnych. Na ostateczne wyniki egzaminu należy troszeczkę poczekać.


Więcej zdjęć z maratonu gimnazjalnego można znaleźć na szkolnym Facebooku: Egzamin Ósmoklasisty Egzamin Gimnazjalny