Ersamus +

Od 17 do 23 października gościmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Turcji i Grecji w ramach projektu Erasmus+


Uczniowie razem zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Według koncepcji edukacyjnej STEAM, która opiera się właśnie na idei kształcenia na pięciu kierunkach: ścisłych, technicznych, inżynierskich, artystycznych i matematycznych, z wykorzystaniem podejścia multidyscyplinarnego i stosowanego. Nasze cele to; rozwijanie umiejętności uczniów XXI wieku poprzez rozwijanie współpracy na poziomie europejskim, zwiększanie ich zainteresowania STEAM i przyrodą, wnoszenie wkładu w wybór zawodu w tych dziedzinach, kochanie nauki, kształtowanie pozytywnego nastawienia uczniów do dziedzin STEAM, zbadanie metod nauczania i uczenia się w szkołach partnerskich w kontakcie z przyrodą oraz tworzenie innowacyjnych i kreatywnych praktyk.


O naszym projekcie: Lębork o Erasmus+
Bogata fotorelacja z realizacji projektu na naszych kontach na Facebooku: SU Erasmus+ Erasmus w naszej szkole