Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka

26 października br. w Sali Rajców Urzędu Miejskiego odbyła się I Sesja IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka. Oczywiście mamy tu swojego kandydatkę - przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego - Weronikę Basińską z 8b.


Wśród zaproszonych gości byli Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Siwka oraz Zbigniew Cybula, opiekunka Młodzieżowej Rady – Marzena Engel. Radnym – wybranym w swoich szkołach uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych towarzyszyli nauczyciele.Nowo wybrani radni przyjęli ślubowanie, a najstarszy Radny, Paweł Hetmańczyk, uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, poprowadził sesję. Ważnym punktem obrad był wybór władz.
Skład IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka po ślubowaniu przedstawia się następująco: Nikola Harackiewcz, Jakub Romanowski (I LO), Oliwia Razimowicz (II LO), Paweł Hetmańczyk, Marcin Grudnowski, Paulina Hofman (ZSMI), Wiktor Andrzejczak, Simona Trybułowska (ZSGŻiA), Maciej Król (PCE), Jan Pasko-Borys (SLO), Jagoda Mrówczyńska (SP1), Antoni Każuro (SP3), Weronika Basińska (SP4), Jan Paluszek, Franciszek Płoszaj (SP5), Marcela Górska, Igor Szumiński (SP8), Adrianna Pakieła (SJSP)


W wyniku tajnych wyborów Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka został Jan Pasko-Porys uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Funkcję Wiceprzewodniczącego objął Wiktor Andrzejczak uczeń Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu a Sekretarza Adrianna Pakieła uczennica Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej LTO.