Solidarność oczami młodych

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października br. w sali kina „Fregata” w Lęborku odbyła się uroczystość z udziałem władz miasta, nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów i ich rodziców.


Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej była okazją do rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu Plastycznego „Solidarność oczami młodych” zorganizowanego z okazji 40-lecia powstania Związku. W konkursie tym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych a jej organizatorem była Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku, Burmistrz Lęborka i Wójt Nowej Wsi Lęborskiej.

Wśród laureatów naszych dwóch uczniów: 

Mateusz Dudek - II miejsce

Stanisław Cierocki - wyróżnienie.

Nagrody uczestnikom wręczył zaproszony na tę uroczystość wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Roman Kuzimski wraz z burmistrzem Lęborka Witoldem Namyślakiem.

Gratulujemy uczestnikom i opiekunowi Wioletcie Szymonik