Stop uzależnieniom.

Dnia 23.11.218 uczniowie kl 6 i 7 zostali objęci prelekcją - odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami policji. Tematyką spotkania były uzależnienia od środków psychotropowych, dopalaczy, bezpieczni w sieci, odpowiedzialność prawna uczniów za ich czyny w świetle prawa.