Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku

Rajd rowerowy

Zapraszamy na pierwszy rajd rowerowy w tym roku szkolnym, który odbędzie się 19 września. Szczegóły i karty zgłoszeniowe u pana Romana Klassy. Czytaj dalej... »

Wybory do SU

 


Mamy nadzieję, że samorządy klasowe i kandydaci do SU wybrani. Jeśli nie, to proszę dokonać wyboru jeszcze w tym tygodniu.
  • Szkolne wybory do naszego Samorządu już 2 października.
  • Kampania wyborcza: 21 września - 1 października (klasowi kandydaci przedstawiają swoją kandydaturę w postaci plakatu lub spotu/filmiku wyborczego).
  • Czekamy na imienne zgłoszenia do piątku.
Opiekunowie SU pozostają bez zmian: Wioletta Szymonik, Beata Frączek i Roman Klassa.
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje - Wioletta Szymonik.
Warto być z nami!

Czytaj dalej... »

17 września - wywiadówki

Zapraszamy na SPOTKANIA Z RODZICAMI w czwartek 17.09.2020 Bud. A i B. Zebrania będą odbywać się według ustalonego harmonogramu: 
Godz. 15.15
- 1A - wejście główne, 1b - przy świetlicy
Godz. 15.30
- 2A- wejście główne, 2B - przy świetlicy
Godz. 15.45
- 3A - wejście główne, 3b - świetlica
- 4A-S. 19(wejście przez szatnię)
- 4b- s. 27( wejście główne )
Godz. 16.00
- 4A-S. 19(wejście przez szatnię)
- 4b- s. 27( wejście główne )
Godz.16.15
- 5a-s.28 (wejście główne )
- 6b-s.5 (wejście przez szatnię)
Godz.16.30
- 6a- s.11 (wejście główne )
-6c- s. 4 (wejście przez szatnię)
Godz.16.45
- 7a- s. 26(wejście główne )
- 7b- s. 20 (wejście przez szatnię)
Godz.17.00
-7c- s. 25( wejście główne )
-8a- s.9 ( wejście główne )
- 8b- s. 3 (wejście przez szatnię)
Klasy OHP godz. 15.15 (wejście przez szatnię)


Obowiązują przepisy sanitarne dotyczące COVID - 19 przebywania w pomieszczeniach zamkniętych( maseczki, zachowanie odległości itp.)
Czytaj dalej... »

Zapisy na obiady

Trwają zapisy na obiady dla uczniów klas 0-8 na rok szkolny 2020/2021. 
Karty do pobrania znajdują się w pokoju intendenta.


Stawka dla ucznia wynosi 3,50zł.
ZAPRASZAMY
Czytaj dalej... »

Szkolna biblioteka już czynna!

 

Od dziś można wypożyczać książki. Jednak zanim wybierzesz się do biblioteki zapoznaj się z regulaminem:

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W OKRESIE PANDEMII 


1. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki. 

2. Czytelnia jest dostępna wyłącznie podczas lekcji dla uczniów nieuczęszczających na lekcję religii. 

3. Ze stanowisk komputerowych również można korzystać tylko podczas lekcji – w ICIM jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 uczniów. 

4. Klasy 1-3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę (budynek B). 

5. W wypożyczalni jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 uczniów. 

6. Zarówno w bibliotece jak i stojąc w kolejce przed biblioteką należy zachować bezpieczną odległość – minimum 1,5 m i poruszać się po wyznaczonych szlakach (oznaczenia na podłodze). 

7. Każdy przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce oraz zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę. Uczniowie korzystający z czytelni i ICIM mogą zdjąć maseczkę lub przyłbicę po zajęciu swojego miejsca. 

8. Biblioteka udostępnia swe zbiory bez wolnego dostępu do półek – wszystkie książki podaje bibliotekarz.

9. Czytelnicy dokonują zwrotów książek, wkładając je do wyznaczonego kartonu . Zwracane książki są poddawane 3 - dniowej kwarantannie. Do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z danymi ucznia: klasa, imię i pierwsza litera nazwiska, np. VIa Adam W. 

10. Pomieszczenia biblioteczne są w miarę możliwości systematycznie wietrzone (co najmniej co godzinę), a powierzchnie wspólne (np. klamka, drzwi, blaty, wyłączniki, klawiatury, myszki) regularnie dezynfekowane. 

11. Zapytania o książki lub sprawy dotyczące wypożyczeń można kierować na adres bibliotekasp4wleborku@gmail.com lub przez e-dziennik bezpośrednio do bibliotekarza.


Czytaj dalej... »

Erasmus +

Przed uczniami i pracownikami SP4 w Lęborku duże wyzwanie. 
Nasz projekt programu europejskiego Erasmus + został zaakceptowany. Polega on na współdziałaniu szkół z różnych krajów. Koordynatorem projektu pt.: „Rozwijanie umiejętności XXI wieku z inspiracją z natury” jest Polska. Partnerami są Hiszpania, Grecja, Włochy i Turcja. Czas trwania projektu to 24 miesiące. W sumie weźmie w nim udział 120 uczniów w wieku 12-14 lat i 40 pracowników.


Zaplanowaliśmy działania polegające na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przedmiotów STEAM (z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki) inspirowanych naturą, oraz będziemy wprowadzać europejski wymiar do programu nauczania a także mamy nadzieję, że przyczyni się do rozwijania europejskiej współpracy w przyszłości.
Koordynatorem akcji i autorem projektu jest Halina Namyślak - nauczyciel j.angielskiego. Gratulujemy
Czytaj dalej... »