Zagraliśmy dla WOŚP 2022

Zebraliśmy 2180,51zł! Brawo My! Brawo Wy! Dziękujemy z całego WOŚP-owego serduszka.
Do końca świata i jeden dzień dłużej! #WOŚPOd lat za nasz udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odpowiada Samorząd Uczniowski. I tak było i w tym roku. Mimo, że wiele z zaplanowanych akcji się nie odbyło: występ na scenie 30-tego Finału, słodki kącik, czy loteria fantowa dla uczniów przepadły, to dzięki pracy całej społeczności szkolnej udało się zebrać sporę kwotą.

1. Puszka stacjonarna Po raz pierwszy i z pewnością, nie ostatni zbieraliśmy do puszki znajdującej się w szkole. Mimo wielu klas na kwarantannie, a potem nauce zdalnej, udało się kwestować wśród pozostałych klas oraz zorganizować poczęstunek w czasie rady pedagogicznej - uzyskana kwota: 1152,34zł.2. Wolontariusze Od kilku lat osoby chętne muszą samodzielnie zgłosić się i zalogować na odpowiedniej stronie, my w tym nie pośredniczymy, jak wcześniej. Stąd ich liczba jest mniejsza. Ale udało się! Nadia, Nikola, Julka i Tosia zebrały: 1028,17zł!Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.

Więcej zdjęć na stronie SU: WOŚP 2022


Jak pracujemy od 27 stycznia?

Wraca nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej! 


Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej.
Z uwagi na pracę szkoły lekcje będą prowadzone zgodnie z planem szkolnym. Zajęcia zdalne prowadzone będą online po 30 minut a pozostałe 15 minut przeznaczone będzie na pracę własną uczniów. Klasy uzawodowione pracują zgodnie z planem zdalnie natomiast utrzymana zostaje praktyczna nauka zawodu (praktyki u pracodawców).

1.08:00 - 08:45
2.08:50 - 09:35
3.09:45 - 10:30
4.10:35 - 11:20
5.11:40 - 12:25
6.12:45 - 13:30
7.13:35 - 14:20
8.14:25 - 15:10
9.15:15 - 15:45
10.15:50 - 16:25


Uczniowie klas 0- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym zgodnie z planem. Świetlica szkolna oraz środowiskowa pracuje również zgodnie z harmonogramem.

Wytyczne do 27 lutego


Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.
Więcej informacji na stronie:  
Wytyczne MEiN 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

 12 stycznia 2022r. odbył się etap rejonowy XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia.”


Naszą szkołę reprezentował uczeń kl. VII b Józek Mielewczyk i uzyskał
dobry wynik - 71% i niewiele mu zabrakło do awansu do etapu wojewódzkiego.
Trzeba było wykazać się znajomością mapy, wiedzą na temat przebiegu bitew Rzeczpospolitej z Rosją, z Turcją, ze Szwedami, Kozakami, znać postanowienia rozejmów i traktatów pokojowych oraz znać rodzaje wojsk i uzbrojenie z tamtych czasów...
Józkowi gratulujemy sukcesu, a wszystkich zainteresowanych historią zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.