Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z póżn zm)

Dotyczy: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ROKU SZKOLNYM 2021 - 2022 

I.     Dane Zamawiającego

Szkoła  Podstawowa  Nr 4         

Aleja  Wolności  31                                                                          
84-30 Lębork

NIP:  841-17-21-722

e-mail:  Sp4wl@go2.pl

Dokumenty dotyczące zamieszczonej oferty można odebrać osobiście u Intendenta w godz: 10.00-12.00. Zapraszamy.