1 września w klasach 4-8


 Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 

dla klas 4-8 (spotkania z wychowawcą):

8.00 – 9.30:
- 4a ( s.19 i 4b (s. 27)- wejście główne;
- 5a ( s.28) i 7b (s.20) – szatnia


9.30 – 11.00:
- 6a( s.11) i 6b (s. 10) - wejście główne;
- 6c ( s.4) i 7a (s.26) – szatnia

11.00 – 12.30:
- 8a ( s.9) i 8b (s. 20)- wejście główne;
- 7c ( s. 25) – szatnia


Na teren szkoły wchodzimy w maseczkach lub przyłbicy i przed wejściem dezynfekujemy ręce. Obowiązuje strój galowy.
Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

1 września w klasach 0-3

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 w klasach 0-3 odbędzie się wg harmonogramu:

8.00
IIIA – sala 33 (wejście od boiska)
IIIB – sala 31 (wejście główne)

8.45
IIA – sala 31 (wejście boczne)
IIB – sala 25 (wejście główne)

9.30
0A – sala 36 (wejście główne)
0B – sala 16 (wejście od boiska)

10.30
IA – sala 19 (wejście boczne)
IB – sala 27 (wejście główne)

  • Uczniowie klasy IIA, IIIA, IIIB wchodzą na teren szkoły bez rodziców.
  • Uczniowie klas 0A, 0B, IA, IB, IIB mogą przyjść z jednym rodzicem lub opiekunem.

Wszystkich obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowanie bezpiecznej odległości.Zdalna szkoła +

 Gmina Miasto Lębork otrzymała 114 000 zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w ramach programu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”W ramach powyższych środków finansowych zakupiono kolejnych 76 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do lęborskich szkół podstawowych, tj.:

1.      Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku – 13 szt.

2.      Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku – 13 szt.

3.      Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku – 13 szt.

4.      Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku – 12 szt.

5.      Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku – 12 szt.

6.      Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku – 13 szt.

Dofinansowanie w wysokości 114 000 zł przeznaczone jest na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt ma umożliwić uczniom naukę zdalną. Będzie im użyczony na czas zdalnej nauki. Jeśli jednak sytuacja epidemiologiczna się unormuje, tablety uatrakcyjnią uczniom zajęcia szkolne.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100% sfinansowany ze środków finansowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

1 września

Na dzień dzisiejszy możemy poinformować, że z całą pewnością nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego...
1 września będą wyłącznie spotkania klas z wychowawcą. Szczegółowe informacje na temat godzin i gabinetów - w poniedziałek.Powszechny Spis Rolny 2020


Czemu służy spis?

Spis umożliwi zebranie aktualnych danych dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości gospodarstw, upraw i hodowli, poziomu zmechanizowania oraz jakości życia.

Dzięki przekazanym informacjom będzie możliwe opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Analiza danych pozwoli również na zaplanowanie środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Dostęp do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie upoważnione służby statystyczne. Informacje są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Natychmiast po przekazaniu dane są anonimizowane, tak by nie była możliwa identyfikacja  poszczególnych osób i gospodarstw rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz mających ustalić sytuację polskiego rolnictwa oraz mieszkańców terenów wiejskich. 


Wstęp

Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, które zostanie przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do jego wykonania zobowiązuje nas Komisja Europejska. W Polsce będzie miał miejsce od 1 września do 30 listopada. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Spisz się przez Internet

To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl zamieszczony zostanie elektroniczny formularz oraz jego szczegółowa instrukcja wypełniania.

Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o pomoc. Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się po Internecie, poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci lub wnuki, albo swojego sołtysa, wójta, burmistrza.

Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Jakie dane będą zbierane

Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony pytania będą odnosić się do stanu
z 1 czerwca 2020 r.:

    prowadzenia działalności rolniczej,
    użytkowania gruntów,
    powierzchni zasiewów,
    pogłowia zwierząt gospodarskich,
    ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy poprzedzających 1 czerwca br.:

    struktury dochodów gospodarstwa domowego,
    prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,
    aktywności ekonomicznej,
    zużycia nawozów.

Końcówka

Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał możliwości dokonania spisu przez Internet, rachmistrz statystyczny przeprowadzi wywiad telefoniczny lub odwiedzi Ciebie w domu.