Bezpiecznych wakacji!

Dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, 
bezpiecznych podróży, 
słonecznej pogody 
i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.


Byśmy 1 września 
wszyscy mogli się spotkać w szkole 
zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci 
i pełni zapału do pracy 


życzy
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy SP 4 w Lęborku

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W tym roku nie było uroczystego zakończenia roku, jak w większości polskich szkół. 
Wszyscy spotykali się w małych grupach wyłącznie po odbiór świadectwa. Wyjątek stanowili uczniowie klas ósmych, którym wychowawczynie: Magdalena Zielkowska i Dorota Rusak zorganizowały pożegnanie na sali gimnastycznej. 
W nietypowych warunkach, w wyjątkowym klimacie, w smutnych nastrojach przy zachowaniu odpowiednich odległości pożegnaliśmy dziś naszych Ósmoklasistów. 


W czasie tej skromnej uroczystości z uczniami pożegnała się dyrekcja szkoły, a Laura Terman z klasy 7b w imieniu klas młodszych i Samorządu Uczniowskiego życzyła im powodzenia prezentując przygotowaną krótką prezentację ze zgromadzonych zdjęć sprzed lat. W imieniu Rady Rodziców pani Joanna Młyńska wręczyła uczniom małe upominki, a wychowawczynie zaprezentowały przepiękne życzenia w postaci pokazu multimedialnego.


Absolwenci! Trzymajcie się i powodzenia!Więcej zdjęć na szkolnym Facebooku: Pożegnanie klas 8

Czwórka News

Koronawirus przerwał także prace naszej szkolnej redakcji nad 18 numerem Czwórki NEWS. Połączyli siły i pracując zdalnie dokończyli gazetkę. Umieszczone w niej artykuły były napisane w lutym i zostały uzupełnione o wiadomości z czerwca.


W ostatnim numerze marzec/czerwiec możemy przeczytać o:
 • Najlepsza klasa………………… s. 2
 • Wzorowi uczniowie …………… s.3
 • Podsumowanie I sem …………. s. 4
 • Jadłospis nie tylko dla geniusza.. s.4
 • Idzie wiosna!............................... s.5
 • Dzień Kobiet i Mężczyzn…..….. s.6
 • Dzień Teatru ……………...…… s.6
 • O Św. Patryku ………………… s.6
 • I rajd rowerowy……………..…. s.6
 • The Voice of Czwórka ..............s.7,8
 • Nasze osiągnięcia ………….…. s.9
 • Konkurs: ”Zdalnie MY”………. s.10
 • Nasi Absolwenci………….… s.11,12
 • O redakcji………………….….. s.13
 • Gaszyn Chellenge…………..… s. 14
 • Bezpieczne wakacje…………… s.14
Dwie strony numeru poświęcone zostały absolwentom. Szkoda, że nie mogliśmy wydrukować dla nich po egzemplarzu, a pewnością byłby fajną pamiątką.Czwórka NEWS nr 18 do przeczytania tutaj: Gazetka czerwiec 2020
*Przypominamy, że gazetka miała ukazać się w marcu i były tam informacje podsumowujące I semestr, więc teraz oczywiście są nieaktualne.... 

Zakończenie roku - wytyczne

Przypominamy, że zakończenie roku musi się odbywać zgodnie z procedurami
i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły).Uczeń niczego nie wnosi ze sobą na teren szkoły.
Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły ani uczestniczyć bezpośrednio w rozdaniu świadectw. Po otrzymaniu świadectwa uczeń opuszcza teren szkoły.
Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00– 14.00.

Projekt - Zdalna Szkoła

Gmina Miasto Lębork otrzymała dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu zakupiono 66 tabletów dla 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Wysokość dofinasowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła” to 99 000 zł. 

#GaszynChallenge

Zostaliśmy nominowani przez SP 8 w Lęborku do wykonania zadania, w którym uczestniczy cała Polska. 

Wyzwanie oczywiście przyjęliśmy i wykonaliśmy. 

Dziś w godzinach porannych zebraliśmy chętnych uczniów na szkolnym boisku. Najliczniej przybyła sportowa klasa 6a z wychowawczynią Haliną Andryskowską - Dudek oraz w komplecie stawił się szkolny Samorząd Uczniowski z opiekunkami: Wiolettą Szymonik i Beatą Frączek. Nad poprawnością akcji czuwała Katarzyna Klasa - nauczyciel wych. fizycznego.Zadanie było wyjątkowo proste: wykonujemy 10 pompek lub przysiadów, nagrywamy film i umieszczamy go w Internecie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania, wpłacają 10zł, jeżeli wykonają 5zł - na konto akcji Siepomaga. My oczywiście podołaliśmy zadaniu, ale mimo to przelaliśmy na konto fundacji 100zł.

 💙 Do wykonania zadania nominujemy kolejne placówki: Szkołę Podstawową nr 5, Szkołę Podstawową nr 7 oraz Akademię Piłkarską DIEGO Lębork.
Powodzenia 💙!

Więcej zdjęć z akcji na Facebooku Samorządu Uczniowskiego https://www.facebook.com/pg/samorzad.uczniowski.543/photos/?tab=album&album_id=2020945198030078


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. 

W piątek, 26 czerwca uczniowie otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z reżimem sanitarnym 
w/g harmonogramu  - klasy dzielimy na dwie grupy:

Godz. 8.00 – 8.50

VIIIa – s. 19 – wejście przez szatnię

VIIIb - s.  5 – wejście przy sali gim.

IVa -  s. 28 - wejście główne

Godz. 9.00- 9.50

VIIa – s.  9  -  wejście główne

VIIb – s. 20 - wejście przez szatnię

Godz. 10.00 – 10.50

VIa – s. 26 - wejście główne

VIb – s. 19 - wejście przy sali gim.

VIc - s. 3 - wejście przez szatnię

Godz. 11.00 – 11.50

Va - s. 11 - wejście główne

Vb -  s. 25 - wejście przy sali gim.

Vc – s. 4 - wejście przez szatnię

Uczniowie klas 0-3 otrzymują świadectwa zgodnie z harmonogramem ustalonym i przekazanym przez wychowawców.

Zwrot książek

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA


                                          Wejście na teren szkoły tylko w maseczkach!!!

 Jak przygotować podręczniki do zwrotu:

1.       Zdjąć okładki.

2.       Przetrzeć zabrudzoną okładkę wilgotną ściereczką.

3.       Poderwane grzbiety i kartki skleić taśmą przezroczystą.

4.       Pozaginane brzegi wyprostować – wyprasować.

5.       Sprawdzić czy w podręczniku do j. angielskiego jest CD.

Pełen komplet podręczników do poszczególnych klas zawiera:

4 SP – 6 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, przyroda, technika, j. angielski)

5 SP - 6 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, przyroda, technika, j. angielski)

6 SP - 7 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  j. angielski)

7 SP - 9 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  chemia, fizyka, j.angielski,  j.niemiecki)

8 SP - 11 egzemplarzy (j. polski, matematyka, historia, geografia, biologia,  chemia, fizyka, wos, edb,  j.angielski, j.niemiecki)

 

Terminy i miejsce zwrotów:

PIĄTEK 19 czerwca br.

8 SP

Sala gimnastyczna (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                8a           9.00-9.30             grupa I (nr od 1-11)

                               9.30-10.00           grupa II (nr 12-23)

                8b           10.00-10.30        grupa I (nr od 1-12)

                               10.30-11.00        grupa II (nr od 13-25)

 

ŚRODA 24 czerwca br.

6 SP

Sala gimnastyczna  (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                6a           8.30-9.00             grupa I (nr od 1-11)

                               9.00-9.30             grupa II (nr 12-23)

 

                6b           9.30-10.00           grupa I (nry od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 15-28)

 

                6c           10.30-11.00        grupa I (nr od 1-14)

                               11.00-11.30        grupa II (nr od 15-28)

                                  

7 SP

Sala nr 9 ( wejście - szatnia, wyjście - szatnia)  

                7a           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr 15-25)

Sala nr 3 ( wejście – główne , wyjście - główne)

                7b           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-14)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 15-26)

 

4 SP

Sala nr 3 ( wejście - szatnia, wyjście - szatnia)  

                4a           11.00-11.30        grupa I (nr od 1-14)

                               11.30-12.00        grupa II (nr 15-25)

 

CZWARTEK 25 czerwca br.

Sala gimnastyczna (wejście - boisko, wyjście - szatnia)

                5a           8.30-9.00             grupa I (nr od 1-10)

                               9.00-9.30             grupa II (nr 11-21)

 

                5b           9.30-10.00           grupa I (nr od 1-10)

                               10.00-10.30        grupa II (nr od 11-22)

 

                5c           10.30-11.00        grupa I (nr od 1-10)

                               11.00-11.30        grupa II (nr od 11-22)


I po egzaminach

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. w całym kraju, w tym również w naszej szkole, odbył się długo wyczekiwany egzamin ósmoklasisty. Wszyscy przestrzegali koniecznego reżimu sanitarnego.
W pierwszym dniu zdający zmagali się z zadaniami z języka polskiego, w drugim z matematyki.
Dziś odbył się egzamin z języka angielskiego.


Egzamin przebiegł bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi procedurami i mimo niecodziennych warunków uczniom dopisywał dobry humor. Wszyscy zgłoszeni do egzaminu byli obecni i wzięli w nim udział.


Dla ósmoklasistów był to prawdziwy sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych w naszej szkole.
Jest to również przepustka do kolejnego etapu kształcenia.
Wyniki egzaminu mają ogromny wpływ na przyszłość dziecka,
ponieważ liczba zdobytych punktów będzie miała znaczenie przy wyborze szkoły średniej.

Wszyscy czekamy na wyniki!

Długi weekend

Nadchodzi! Długi weekend czerwcowy zaplanowany na początku roku szkolnego. W związku z tym w dniach 11 - 14 czerwca nie odbędą się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
Życzymy wszystkim mile spędzonego czasu, pogody i odpoczynku.
Do zobaczenia 15 czerwca w poniedziałek.


Wszystko dla naszych dzieci

TERAPIA SI, LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA NA WESOŁO 
KATEGORIA: PROJEKT - ZADANIE NIEINWESTYCYJNE 
Projekt skierowany do uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców bądź opiekunów, którzy nieodpłatnie będą mogli skorzystać z pomocy terapeuty Integracji Sensorycznej, logopedy i psychologa. Zajęcia odbywałyby się w sali logopedycznej oraz Sali Integracji Sensorycznej oraz w salach udostępnionych przez dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki. Zajęciami objęte zostałyby dzieci zdiagnozowane (posiadające orzeczenie) dla których takie zajęcia są niezbędne.

Zagłosuj, udostępnij, wesprzyj nasz projekt!


Oddaj książkę Bibliotece

Zwrot książek i podręczników do szkolnej biblioteki będzie możliwy zaraz po egzaminie klas ósmych - od 19 czerwca.
Każda klasa dostanie indywidualny termin, który otrzyma od wychowawcy. Prosimy o ich przestrzeganie dla wspólnego dobra i zdrowia.

O egzaminie ósmoklasisty

Harmonogram wejść na teren szkoły przed egzaminami:

Spotkanie uczniów przed szkołą z zachowaniem odstępów w dniach -  16, 17, 18 czerwca:

- 8a- godz. 820- wejście przez szatnię,

- 8b- godz. 830- wejście główne,

- 8c- godz. 840- wejście przez szatnię.


Uczniowie w maseczkach po pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk przechodzą do gabinetów, w których pełnią dyżur wychowawcy, pozostawiają zbędne rzeczy i udają się pod sale egzaminacyjne. Zabierają jedynie przybory potrzebne na egzaminie oraz ewentualnie własną wodę.

Klasa 8a do s.3, kl. 8b do s.5, kl. 8c do s.4.

Po zakończeniu egzaminu uczniowie odbierają swoje rzeczy od wychowawców i niezwłocznie opuszczają szkołę.

W każdym momencie należy zachować zasady bezpieczeństwa!


Pamiętamy...

Zwycięska Bitwa Warszawska 1920 roku ochroniła Zachód przed marszem Armii Czerwonej i zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości . Było to możliwe dzięki realizacji genialnej strategii Józefa Piłsudskiego oraz odwadze i determinacji polskiego społeczeństwa.


Aby uczcić tę ważną rocznicę nasi uczniowie z klas 4-8 pod kierunkiem Jadwigi Nadworskiej i Haliny Andryskowskiej - Dudek wykonali prace plastyczne.Praca wre...

Mimo, że szkoła pracuje zdalnie i uczniowie uczą się w domu, to na terenie placówki cały czas coś się dzieje.
Na naszym orliku - czyszczenie, malowanie i przygotowywanie boisk w oczekiwaniu na powrót dzieci do szkoły. Głównym wykonawcą robót jest pan dyrektor Waldemar Walkusz z ekipą.

Wyniki konkursu fotograficznego

Na konkurs zorganizowany przez Samorządu Uczniowski naszej szkoły wpłynęło 60 prac.


Jury w składzie: Anna Bigus, Wioletta Szymonik, Beata Frączek i Roman Klassa wytypowali do finału 18 zdjęć, z których nagrodzonych zostało siedem.
Ogłaszamy wyniki:

Grand Prix - Maksymilian Jasiński 4a

 I m - Kevin Penk 5b

II m - Kacper Zadrużynski 8b

III m - Oliwia Tobera 7b

Wyróżnienia:

Natalia Dargas 6a

Mateusz Dudek 5a

Maciej Krzemień 7b
Gratulujemy ❗️❗️❗️
Nagrody wkrótce dostarczymy pod dom. Będziemy kontaktować się indywidualnie. Sponsorem upominków jest SU, a nagrody głównej - niespodzianki - pani Ania Bigus. Dziękujemy :)


Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie! Zdjęcia były cudowne!
Wszystkie prace konkursowe w galerii na stronie Samorządu: Zdalnie MY - konkurs

Zapisy do Szkoły Muzycznej


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

im. Mieczysława Michalskiego
w Lęborku

ogłasza

Z A P I S Y

 na rok szkolny 2020/2021

 

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

 

 6-letnim (ukończenie co najmniej 6 lat i nie więcej niż 10 lat)

-  4-letnim (ukończenie co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat)

Więcej informacji na stronie szkoły: Zapisy PSM Lebork


1 - 4 maja


W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zaplanowana wcześniej majówka odbędzie się bez zmian i w dniach 1-4 maja nie odbywają się edukacyjne zajęcia zdalne. Odpoczywajmy i do zobaczenia 5 maja.

Nadal pracujemy zdalnie...


Zgodnie z nowym rozporządzeniem przedłużono zawieszenie zajęć w szkołach do 24 maja, w związku z tym nadal pracujemy zdalnie zgodnie z planem zajęć.
Egzamin ósmoklasisty ma odbyć się po 16 czerwca.
Bądźmy zdrowi.

Przyjęci do Zerówki


Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021:

1. Bandrowska Agata

2. Banzmer Miłosz

3. Białasińska Maja

4. Ciężkowska Maja

5. Domańska Lena

6. Garstecka Julia

7. Kasprzak Julia

8. Kujawa Milena

9. Łapigrowski Kacper

10. Machola Jakub

11. Napieraj Brajan

12. Płotka Filip

13. Romanek Daria

14. Zalewska Vanessa

15. Żegleń Noemi

16. Ryszkowski Kacper

17. Dejk Alicja

Szkolny Konkrs Fotograficzny

Tęsknimy za wami i ogłaszamy konkurs fotograficzny "Zdalnie MY" - tak napisał Samorząd Uczniowski na swojej stronie zapraszając do udziału w konkursie.
Zapraszamy oczywiście!


Regulamin konkursu
I. Cele i tematyka konkursu: 
1. Organizatorem konkursu jest SU Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku. 
2. Celem konkursu jest: - rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, - promocja pozytywnych emocji, - integracja grupy szkolnej. 
3. Tematyką zdjęć jest praca zdalna w tak trudnym dla wszystkie czasie. 

II. Zasady konkursu: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. 
2. Termin zgłaszania prac upływa 5 maja 2020 r. 
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: a) Posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, b) Nie narusza praw autorskich osób trzecich, c) Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych 
5. Technika wykonania prac jest dowolna. 
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.  
7. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną do opiekuna Samorządu lub na skrzynkę odbiorczą na Facebooku.
9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz w szkolnej galerii zdjęć na stronie internetowej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.05.2020 r.
3. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają nagrodę - NIESPODZIANKĘ. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

IV. Postanowienia końcowe: 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

Życzymy Wam....


Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Mimo wszystko radosnego, wiosennego nastroju, zwłaszcza, że nie wszyscy mogą spędzić ten czas w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Zostańmy w domu, 
aby kolejne święta móc spędzić razem.

Zdrowego “Alleluja” wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom 
oraz pracownikom szkoły 

życzy Dyrekcja SP4 w Lęborku

Uwaga


Szkoły pozostaną zamknięte do dnia 26 kwietnia 2020 r. Egzaminy klas ósmych mogą się odbyć w drugiej połowie czerwca...
Oczywiście będziemy informować na bieżąco o nowych zarządzeniach.

Przerwa od 9 do 14 kwietnia


W dniach od 9 do 14 kwietnia trwa wiosenna przerwa świąteczna. W tym czasie nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość.
Do zobaczenia 15 kwietnia - w środę.

Rekrutacja online


Ze względu na bezpieczeństwo z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy tylko i wyłącznie nabór w formie elektronicznej.

Wniosek do pobrania: Kliknij tutaj

Prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku Wypełniony wniosek proszę przesłać na adres e mail szkoły sp4wl@o2.pl

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  NA ROK SZKOLNY 2020/2021                                                                                                                 
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL


Data  urodzenia

Adres zamieszkania kandydata
Miejscowość 

Ulica, nr DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Rodzic / Opiekun prawny 1
Rodzic / Opiekun prawny 2
Imię i nazwisko 


Telefon


Adres e-mail


Adres zamieszkania
Miejscowość 


Ulica, nr 


INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INNYCH PLACÓWEK                                                                                                                                                                                                    
Wskazać jednostki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej - niniejszą kolejność należy zachować we wszystkich wnioskach. Wniosek może być złożony nie więcej niż do trzech wybranych placówek
Lp.
Nazwa jednostki
1

2

3

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W LĘBORKU                                                                                                                                                                                (wypełniają kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)
Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce

TAK

NIE

Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork
TAK

NIE

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich
TAK

NIE

Kandydaci spoza obwodów lęborskich szkół
TAK

NIE

Punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej wyższej kategorii
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.) obejmujących zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek oraz z klauzulą informacyjną na odwrocie.                     W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.
Lębork, dnia
                      Podpis rodziców         
                opiekuna prawnego