Zapytanie ofertowe


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września  2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  2022 poz. 1710 z póżn. zm.)


Nazwa zamówienia:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  4
84-300 LĘBORK, ALEJA WOLNOŚCI  31,
w okresie  od 02.09.2023 do 31.12.2023


Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe SP nr 4
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie
  4. Projekt umowy
  5. OPZ SP 4