Rok Ireny Sendlerowej

W ubiegłym roku szkolnym wzięliśmy udział w konkursie plastycznym w ramach projektu „Szkoła Niepodległej”, której tematem był „Rok Ireny Sendlerowej”. Mimo, że prace naszych uczennic: Natalii Fedorowicz 3c GIM, Martyny Chojnowskiej 8b i Moniki Baranowskiej 3c GIM nie zajęły żadnego miejsca, to ich dzieła można oglądać na wystawie pokonkursowej w przestrzeni Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na poziomie -1 oraz -3! Gratulujemy!


Więcej informacji na temat konkursu i wyników na stronach: Muzeum II Wojny Światowej - wyniki  SP4 - wystawa prac i SP4.prace - Irena Sendler

Wybory do SU

Dziś zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego SU. Oddano ponad 300 głosów na jednego z 15 kandydatów:
Juliusz Grudzina 4a
Mariusz Noetzel 4b
Olivia Młgosiek 4c
Jakub Gliszczyński 5a
Paulina Lewińska 5b
Pola Klawikowska 5c
Elżbieta Wojciechowska 6a
Konrad Pirch 6b
Patrycja Madej 7a
Martyna Dawidowska 7b
Wiktoria Kreft 8a
Dominika Groncka-Krefta 8b
Adrian Patocki 3a Gim
Wiktor Puanecki 3b Gim
Małgorzata Klawikowska 3c Gim
Wybory pomogły sprawnie przeprowadzić Amelia i Oliwia z 7a.
Wyniki głosowania podamy w poniedziałek. Zdjęcia z wyborów: Wybory SU


Dzień Chłopaka

Mimo, że Dzień Chłopaka przypada dopiero za dwa dni, to Samorząd Uczniowski zorganizował ten dzień już dziś. Patrycja, Ola i Karolina z 7a witały przy wejściu do szkoły wszystkich chłopaków, małych i dużych, słodką niespodzianką.
Więcej zdjęć na szkolnym fanpage: Dzień Chłopaka. SP4


Śniadanie mistrzów

Dziś uczniowie klas gimnazjalnych 3a i 3b przygotowywali w ramach zajęć artystycznych "Śniadanie mistrzów". W trakcie serwowania dań pamiętali o prawidłowościach zdrowego odżywiania oraz zasadach savoir-vivre'u  przy stole. Zajęcia bardzo spodobały się naszym gimnazjalistom, którzy już dziś czekają na kolejną smaczną lekcję.

Rodacy!

W ubiegły piątek podążaliśmy śladami lokalnych bohaterów, biorąc udział w mobilnej grze miejskiej „RODACY!”. Gra została stworzona przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Jest jednym z działań wynikających z planów Lęborskiego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Wyruszyliśmy o 10.00 spod Obeliska Niepodległości. Pogłębiliśmy swoją wiedzę na temat ważnych postaci związanych z historią Lęborka: Henryka Kellera, Jana Skorba, Juliana Węgrzynowicza, Edwarda Bieszki, Mieczysława Stryjewskiego i innych. Korzystając z aplikacji dowiedzieliśmy się m.in., jakie motto towarzyszyło oddziałowi gen. Stanisława Sosabowskiego, oraz w którym budynku mieszkał poeta Stryjewski.
Było ciężko, ale daliśmy radę, zdobywając wysokie miejsca w rankingu
Bogaty fotoreportaż z tej akcji znajduje się tu: Facebook.gramobilna

Harmonogram zebrańZapraszamy na spotkania z wychowawcą, które będą odbywały się wg harmonogramu: 
______________________________________________________
  • 13/14.12.2023; budynek B/budynek A
  • 14/15.02.2024;
  • 10/11.04.2024;
  • 8/9.05.2024.

Niezłomna, wyklęta...


W dniach 19 - 27 września zapraszamy na wyjątkową wystawę „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna »Inka« 1928–1946”.

Wystawa znajduje się w świetlicy budynku B (mała czwóreczka)  na Placu Kopernika. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Konkurs plastyczny


REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5-8 i rozstrzygany będzie bez podziału na kategorie wiekowe.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiem naszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.
Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:

- format pracy A3 lub A4,
- technika wykonania pracy dowolna,
- praca płaska (dopuszcza się wykonanie pracy w wybranym graficznym programie komputerowym - wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana i zapisana na płycie CD)
- praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.
Prace można składać do 28 września 2018r. u p. Wioletty Szymonik.
Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość uczniów, technika wykonanej pracy oraz staranność, estetyka i samodzielność wykonania pracy, a także spójność wykonanego logo z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  5 października o godz. 12.00 w sali nr 13.
Do wygrania przez uczniów czekają ciekawe nagrody m.in. opaska Xiaomi Mi Band.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są Wioletta Szymonik i Sylwia Formella.

Cele konkursu:
- zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą Programu Szkoła Promująca Zdrowie,
- zdobycie wiedzy na temat koncepcji, strategii i definicji Szkoły Promującej Zdrowie,
- poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie,
- rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych,
- promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych.

Zajęcia pozalekcyjne


ZAJĘCIA SPORTOWE 

sala gimnastyczna
prowadzący: WOJCIECH MUSUŁAZAJĘCIA  SPORTOWE

sala gimnastyczna
prowadząca: KATARZYNA KLASA
SZKOŁA GRA

sala 3
prowadzący: DONATA SKORUPIŃSKA/ROMAN KLASSA
piątek godz: 13.00 - 14,.30
KOŁO INFORMATYCZNE

sala 20
prowadząca: HANNA JANKOWSKA
 

KLUB pod Czwórką

sala 13
prowadząca: WIOLETTA SZYMONIK
- Just Dance
- Mały Picasso
- Czwórka NEWS
ROWEREM ZA MIASTO

sobota (co 2 tygodnie)
prowadzący: DONATA SKORUPIŃSKA, ROMAN KLASSA


KOŁO TEATRALNE

sala: biblioteka
prowadząca: EWA LENDZION 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Otwarcie stadionu lekkoatletycznego

W piątek przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowego, pełnowymiarowego, nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku.

Szkoła promująca zdrowie

Wcześniejsze działania związane z udziałem naszej szkoły w programie: "Szkoła promująca zdrowie" znajdują się na: SP4.Szkoła promująca zdrowie 


Dzień Patrona

28 marca obchodziliśmy Święto Szkoły - Dzień Patrona Tadeusza Kościuszki. Był to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, za to obfitował w konkursy, gry i zadania związane z postacią patrona. Uroczystości rozpoczęło spotkanie z samym Tadeuszem, który złożył uroczystą przysięgę na Krakowskim Rynku. 
Pokaz mody - konkurs, który cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów. Każda klasa miała przygotować strój z epoki kościuszkowskiej i jego opis. Dzieci i młodzież wykazały się kreatywnością i pomysłowością. Przygotowane kreacje były piękne i pasowały do prezentowanego czasu.

Zadaniem, które wzbudzało najwięcej emocji i rywalizacji okazała się gra „NASZA SZKOŁA” przygotowana przez uczniów w ramach projektu gimnazjalnego. Pytania dotyczyły szkoły i patrona, a zagrać mógł każdy z danej klasy. Liczyła się nie tylko wiedza, ale także spryt i zgranie grupy. Dużą rolę odegrali wychowawcy, którzy dopingowali i wspierali swoje klasy.Na koniec odbyło się podsumowanie, rozstrzygnięcie konkursów i gier związanych z naszym Patronem.
To był bardzo pracowity dzień, który został przygotowany przez: Halinę Andryskowską-Dudek, Ewę Ellwart, Anetę Cylka, Beatę Tomaszewską-Pirch, Wiolettę Szymonik i Romana Klassa.

Bogata fotorelacja z wydarzenia na szkolnym Facebooku: Apel. Część oficjalna.Pokaz mody SPPokaz mody. GIMGra. Nasza szkoła.

Nasi czwartoklasiści

To pierwszy, szkolny dzień uczniów klas czwartych w "dużej" szkole. Jak widać humory dopisują. Życzymy powodzenia, samych piątek i takich uśmiechów każdego dnia.

 Klasa 4a wych. Joanna Bulczak

Klasa 4b wych. Ewa Ellwart

Klasa 4c wych. Aldona Wrońska

Nowy rok szkolny rozpoczęty!

Uczniowie pożegnali się z błogim, wakacyjnym lenistwem i wrócili do szkoły. Nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy uroczystym spotkaniem na szkolnym boisku. 
Wszystkich zebranych uczniów, rodziców i nauczycieli przywitał dyrektor szkoły Waldemar Walkusz.
Po omówieniu spraw organizacyjnych, pan dyrektor wszystkim uczącym się i nauczającym, życzył samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcą.
 

Witaj szkoło!


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września na boisku przy głównym budynku o godz. 9.00.
Zapraszamy 


RODO

Obowiązek informacyjny


1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Lęborku ul. Al. Wolności 31 reprezentowana przez dyrektora szkoły Waldemara Walkusza Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Sławomira Olczyk, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: inspektor.abi2@gmail.com
2. Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 4 w Lęborku stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustawy:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650)
4. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
6. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
7. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
9. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.
10. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego, w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania.
11. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami wymienionymi w pkt. 7,8 i 9; przysługuje prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
b) cofnięcia zgody ( cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które miało miejsce do momentu wycofania zgody)
c) żądania ograniczenia przetwarzania
d) usunięcia danych osobowych


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku
Waldemar Walkusz

Najlepsza klasa 2017/2018

21 czerwca rozstrzygnięty został Plebiscyt na Najlepszą Klasę roku szkolnego 2017/2018.
Najlepszą klasą została klasa 4b (146 pkt) wych. Hanna Jankowska. Na drugim miejscu przegrywając jednym punktem uplasowała się 4a (145 pkt) wych. Halina Andryskowska - Dudek. Po raz pierwszy w historii plebiscytu wygrały klasy czwarte.


Kolejne miejsca: 4c - 131 pkt, 6a - 123 pkt, 5a - 122 pkt, 5b - 110 pkt, 6b - 102 pkt.
Najlepsze klasy otrzymały przechodni puchar wypełniony cukierkami, wychowawca - medal "Najlepsza Klasa" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł. 
Po I semestrze do rywalizacji klas gimnazjalnych w naszym Plebiscycie dołączyły klasy siódme. I to jedna z nich zdobyła tytuł.
Otóż Najlepszą Klasą grupy starszej została klasa 7b (127 pkt) wych. Aneta Cylka.  Na drugim miejscu znalazła się klasa 2a (111 pkt)  wych. Lucyna Siedlik.


Kolejne miejsca: 7a - 110 pkt, 2b - 107 pkt, 2c - 99 pkt, 3c - 93 pkt, 3b - 90 pkt.
Sponsorami nagród byli: Samorząd Uczniowski, Dyrektor szkoły oraz Rada Rodziców. Zapraszamy do rywalizacji w przyszłym roku szkolnym. Warto.