1 - 4 maja


W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zaplanowana wcześniej majówka odbędzie się bez zmian i w dniach 1-4 maja nie odbywają się edukacyjne zajęcia zdalne. Odpoczywajmy i do zobaczenia 5 maja.

Nadal pracujemy zdalnie...


Zgodnie z nowym rozporządzeniem przedłużono zawieszenie zajęć w szkołach do 24 maja, w związku z tym nadal pracujemy zdalnie zgodnie z planem zajęć.
Egzamin ósmoklasisty ma odbyć się po 16 czerwca.
Bądźmy zdrowi.

Przyjęci do Zerówki


Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021:

1. Bandrowska Agata

2. Banzmer Miłosz

3. Białasińska Maja

4. Ciężkowska Maja

5. Domańska Lena

6. Garstecka Julia

7. Kasprzak Julia

8. Kujawa Milena

9. Łapigrowski Kacper

10. Machola Jakub

11. Napieraj Brajan

12. Płotka Filip

13. Romanek Daria

14. Zalewska Vanessa

15. Żegleń Noemi

16. Ryszkowski Kacper

17. Dejk Alicja

Szkolny Konkrs Fotograficzny

Tęsknimy za wami i ogłaszamy konkurs fotograficzny "Zdalnie MY" - tak napisał Samorząd Uczniowski na swojej stronie zapraszając do udziału w konkursie.
Zapraszamy oczywiście!


Regulamin konkursu
I. Cele i tematyka konkursu: 
1. Organizatorem konkursu jest SU Szkoły Podstawowej nr 4 w Lęborku. 
2. Celem konkursu jest: - rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, - promocja pozytywnych emocji, - integracja grupy szkolnej. 
3. Tematyką zdjęć jest praca zdalna w tak trudnym dla wszystkie czasie. 

II. Zasady konkursu: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. 
2. Termin zgłaszania prac upływa 5 maja 2020 r. 
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: a) Posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, b) Nie narusza praw autorskich osób trzecich, c) Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych 
5. Technika wykonania prac jest dowolna. 
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.  
7. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną do opiekuna Samorządu lub na skrzynkę odbiorczą na Facebooku.
9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz w szkolnej galerii zdjęć na stronie internetowej.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.05.2020 r.
3. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają nagrodę - NIESPODZIANKĘ. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

IV. Postanowienia końcowe: 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

Życzymy Wam....


Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Mimo wszystko radosnego, wiosennego nastroju, zwłaszcza, że nie wszyscy mogą spędzić ten czas w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Zostańmy w domu, 
aby kolejne święta móc spędzić razem.

Zdrowego “Alleluja” wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom 
oraz pracownikom szkoły 

życzy Dyrekcja SP4 w Lęborku

Uwaga


Szkoły pozostaną zamknięte do dnia 26 kwietnia 2020 r. Egzaminy klas ósmych mogą się odbyć w drugiej połowie czerwca...
Oczywiście będziemy informować na bieżąco o nowych zarządzeniach.

Przerwa od 9 do 14 kwietnia


W dniach od 9 do 14 kwietnia trwa wiosenna przerwa świąteczna. W tym czasie nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość.
Do zobaczenia 15 kwietnia - w środę.