Z pierwszą pomocą za pan brat

W klasach drugich odbył się cykl zajęć teoretycznych i praktycznych z udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem nauczycieli Małgorzaty Wolff i Bogumiły Szkałuby dzieci miały możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy na kolegach i koleżankach z grupy - układanie w pozycji bocznej ustalonej oraz na specjalnych fantomach-ćwiczenie oddechów i ucisków ratowniczych.
Dziś odbył się test sprawdzający zdobytą wiedzę praktyczną i teoretyczną z udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzili ratownicy z Leborskiej Ochotniczej Służby Ratowniczej, podczas których dzieci uczyły się obsługi urządzenia ASD.