Zdalna szkoła +

 Gmina Miasto Lębork otrzymała 114 000 zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w ramach programu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”W ramach powyższych środków finansowych zakupiono kolejnych 76 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do lęborskich szkół podstawowych, tj.:

1.      Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku – 13 szt.

2.      Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku – 13 szt.

3.      Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku – 13 szt.

4.      Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku – 12 szt.

5.      Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku – 12 szt.

6.      Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku – 13 szt.

Dofinansowanie w wysokości 114 000 zł przeznaczone jest na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt ma umożliwić uczniom naukę zdalną. Będzie im użyczony na czas zdalnej nauki. Jeśli jednak sytuacja epidemiologiczna się unormuje, tablety uatrakcyjnią uczniom zajęcia szkolne.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100% sfinansowany ze środków finansowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .