Natura w poezji

W piątkowe popołudnie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. W tym roku mottem konkursu była „Natura w poezji”.


Recytacje oceniało jury konkursu w składzie p.Karolina Brzeska oraz p.Lucyna Knuth-Kwiatkowska.
Laureaci konkursu:
 W kategorii klas młodszych IV-V:

I miejsce DAWID MAKURAT kl. Va

II miejsce MAKSYMILIAN KOTŁOWSKI kl.Va
III miejsce NADIA TARNOWSKA kl.IVa

 W kategorii klas starszych VI-VIII:
I miejsce KSENIA ŁABACEWICZ kl.VIIIc

II miejsce PAULINA LEJKOWSKA VIa
III miejsce WIKTORIA STOBBA VIa

Recytowano wiersze m. in. Joanny Kulmowej, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, Tadeusza Różewicza czy Jana Kochanowskiego. Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów i uczestnikom za przepiękne recytacje. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!