Akcja Żonkile

W tym roku aby uczcić 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia przyłączamy się do organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcji Żonkile: przypnij żonkil na znak, że #łączynaspamięć
Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.
Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci.
79 lat temu, 19 kwietnia 1943 r., w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej stanowiący odpowiedź na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta, podjętej w ramach realizowanego przez nich planu zagłady Żydów.
Zryw w zamkniętej dzielnicy żydowskiej trwał cztery tygodnie, do 16 maja.
W czasie powstania Niemcy zrównali getto z ziemią.