Laboratoria przyszłości

Nasza szkoła otrzymała środki w ramach programu Laboratoria Przyszłości.


Został zakupiony sprzęt i wysposazenie, które już od dzisiaj będzie wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w czasie zajęć, które będą ciekawsze, bogatsze w treści i w nowoczesnej formie.
#laboratoriumprzyszlosci