1 z 10

Kolejna edycja Szkolnego turnieju „Jeden z dziesięciu" za nami.


Tradycyjnie turniej organizowany jest przez nauczycieli przedmiotów matematyczno przyrodniczych, a biorą w nim udział uczniowie klas siódmych i ósmych.
Ze względów organizacyjnych turniej miał nieco inną ,,obsadę", gdyż wzięło w nim udział tym razem 12 ekspertów z matematyki, biologii, fizyki, chemii oraz geografii. Prowadzący turniej, pan Leszek Weber zadawał pytania, uczestnik miał na udzielenie odpowiedzi ok. 10- 15 sekund, liczyła się pierwsza odpowiedź.
Zawodnicy nawzajem wyznaczali się do odpowiedzi do czasu kiedy pozostało tylko trzech uczestników.

Po pełnych emocji zmaganiach wyniki przedstawiają się następująco :
I miejsce Mateusz Paprocki kl.7b
Il miejsce Oskar Chrustowski kl.8a
Ill miejsce Aleksander Sakwiński kl.7b.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki, natomiast finaliści zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami książkowymi.